Multippelekspansjon

Mr. CoinAksjeskolen, Børs, Finance, Investeringer Comments

Multippelekspansjon er når markedet tillater en høyere prising av selskapene. Dette skjer gjerne fordi markedet priser på forventninger i selskapet eller på markedsutsikter i bransjen. La oss ta for oss noen eksempler Her er et skoleeksempel 1: Kan være er et selskap med konstant inntjening og overskudd. Med en P/E på 15. Med andre ord tar det 15 år før … Read More

Viktigheten av et godt management

Mr. CoinAksjeskolen, Investeringer Comments

I dette innlegget tar vi for oss en faktor man ofte glemmer i vurderingen av selskapet. Nemlig viktigheten av at selskapet har et kompetent management. Først er det viktig å huske at det eksisterer flere veier til mål. Enten du er en verdiinvestor – trendfølger eller fundamental analytiker. Personlig har jeg den seneste tiden fått opp øynene for en strategi de … Read More

Formasjoner

Mads JohannesenAksjer, Aksjeskolen, Børs, Finance Comments

Tekniske formasjoner er ulike mønster i aksjekursene som indikerer et trendbrudd eller horisontale trender og konsolideringer (aksjen har en flat utvikling). Innenfor teknisk analyse har man over tiden gjenkjent og identifisert ulike formasjoner som man kan enten kjøpe eller selge aksjer på. Her er det et vidt spekter av formasjoner, for enkelhets skyld skal jeg gå gjennom fem av de … Read More

Hva er egentlig en aksje?!

Mads JohannesenAksjeskolen Comments

For den jevne Nordmann er aksjer et relativt ukjent fenomen. De fleste tenker at dette involverer for mye risiko og er forbeholdt spekulanter og eksperter. Sannheten er veldig annerledes, men dette koker ned til kunnskapen om hva en aksje faktisk er, det er forhåpentligvis den kunnskapen DU som leser sitter igjen med etter å ha lest dette innlegget.  De som … Read More

Hvordan definere seg selv i et aksjemarked?

Mads JohannesenAksjer, Aksjeskolen, Børs Comments

Mange kan lure på hvordan man skal definere seg i aksjemarkedet. Vi leser daglig om investorer som gjør “raske penger” ved å kjøpe og selge aksjer med meget kort tidshorisont, sannheten er at dette ikke alltid er like lett som det ser ut som og det ligger ofte mange års trening og strategiutvikling bak.  Vi kan grovt skille mellom to … Read More

Hva er egentlig et aksjemarked?!

Mads JohannesenAksjer, Aksjeskolen Comments

Man hører mange oppfatninger om aksjemarkedet, mange tror det kun er forbeholdt rike og kyniske investorer eller småsparere som gambler med oppsparte midler. Sannheten er derimot veldig mye mer annerledes.  Et aksjemarked er egentlig bare en markedsplass. En markedsplass for kjøp og salg av eiendeler i bedrifter, nemlig aksjer. Se på pizzaen over, tenk deg at den er delt inn i … Read More

Disse nøkkeltallene- hva er egentlig P/E og P/B?

Mads JohannesenAksjer, Aksjeskolen Comments

Man hører eksperter og bransjefolk snakke om det hele tiden, Price/Earnings, Price to book ratio og en hel drøss av andre uttrykk som florerer rundt i rommet når en aksje-ekspert blir intervjuet enten på tv eller via en avisartikkel. Det er vel og bra med store ord, men hva om man ikke helt forstår hva dette betyr-hva gjør man da?  … Read More

“Trenden er din venn”-også i aksjemarkedet!

Mads JohannesenAksjeskolen, Investeringer, Sparing Comments

En av de mest grunnleggende reglene innenfor teknisk analyse er å identifisere trender. Trenden er den bestemte retningen aksjekursen har for øyeblikket, her kan man selv velge tidsperiode fra uker til år, alt ettersom ditt tidsperspektiv du som investor har.  Man kan dele inn trendene i tre forskjellige kategorier: stigende, fallende eller horisontale. Trenden på aksjekursen avhenger som sagt av … Read More

Grunnleggende teknisk analyse del 3 og 4

Mads JohannesenAksjeskolen Comments

Del 3. Hva er Candlesticks? Teknisk analyse har sine røtter i Japan hvor man startet å bruke teknisk analyse ved handel med ris tilbake på 1700-tallet. Candlestick metoden ble tatt i bruk i 1850. Selve ”oppfinnelsen” av Candlestick metoden kan tilskrives den legendariske Japanske ris traderen Homma fra Byen Sakata. Meningen med et candlesticks diagram er å vise flere verdier … Read More

Renters rente og matematikken til din fordel i aksjemarkedet

Mads JohannesenAksjeskolen, Finance, Investeringer, Sparing, Tips Comments

Enkle konsepter kan ha enorm forklaringskraft og kan utgjøre en stor forskjell. Innen matematikken så har du for eksempel idéene om rentes-rente og 72-regelen. Dette er to enkle idéer som er helt geniale. 72-regelen er en fin, ganske presis og genialt enkel tilnærming til rentes-rente. Monish Pabrai har til og med dedikert en blogg til regelen. Når du investerer i aksjemarkedet så ønsker du å finne ut … Read More