Aksjefond eller enkeltaksjer? Ja takk, begge deler!

PengebloggSparing Comments

Det finnes mange måter å investere i aksjemarkedet på. Det er ulike meninger om hva som er den    beste måten, og en viktig del av debatten er om man bør investere i aksjefond eller i enkeltaksjer. Debatten blir ofte relativt polariserende, da mange har en sterk trang til å mene at enten fond eller enkeltaksjer er det klart beste. Til … Read More