Jakten på meravkastning i aksjemarkedet

PengebloggAksjer, Børs, Fond, Investeringer Comments

I aksjemarkedet jakter en stor andel av aktørene på meravkastning. De ønsker å «slå indeks» og er villige til å øke risikoen for å klare det. I dette innlegget skal vi se på ulike strategier for å oppnå meravkastning i aksjemarkedet. La oss si at du har kr 100.000 som du skal investere i aksjemarkedet. Du har funnet et globalt … Read More

52 lærdommer fra aksjemarkedet

PengebloggAksjer, Børs, Fond, Investeringer Comments

Jeg har operert i aksjemarkedet i over 20 år nå. Jeg har ikke vært like aktiv i alle disse årene, men jeg har alltid til en viss grad fulgt med på hva som rører seg i markedet. I løpet av disse årene har jeg gjort mange feil, men jeg har forsøkt å dra lærdom av dem. Jeg vil likevel ikke … Read More

Praktisk formuebygging – hva monner mest?

PengebloggInvesteringer, Privatøkonomi, Sparing Comments

På min blogg Pengeblogg skriver jeg for tiden en serie innlegg om økonomisk uavhengighet. Å bli økonomisk uavhengig er for mange et relativt ekstremt mål, men grunnpilarene for praktisk formuebygging er de samme uansett hvor ambisiøse mål det er snakk om. Hvor fort du klarer å bygge deg opp en formue, og hvor stor den blir, avhenger av tre helt … Read More

Hvorfor jeg liker indeksfond

PengebloggAksjer, Børs, Investeringer, Privatøkonomi Comments

Indeksfond er aksjefond som har som mål å følge en indeks så tett som mulig. Motstykket til indeksfond er aktivt forvaltede fond, som i de fleste tilfeller har som uttalt mål å oppnå en høyere avkastning enn den indeksen de sammenligner seg med. Personlig liker jeg indeksfond veldig godt, og en stor andel av min egen portefølje er plassert i … Read More

Økonomiske vollgraver (economic moats)

PengebloggAksjer, Investeringer Comments

Hvis du har sansen for Warren Buffett sin investeringsfilosofi eller av andre grunner har en lang tidshorisont når du investerer i selskaper, bør du ha litt kjennskap til økonomiske vollgraver («moats» eller «economic moats» på engelsk). Se for deg en middelalderborg med en stor vollgrav rundt seg. Vollgraven gjør det vanskelig for fiendtlige krefter å innta borgen. En økonomisk vollgrav … Read More

Hvordan lykkes med «buy and hold»

PengebloggAksjer, Investeringer Comments

«Buy and hold», altså det å kjøpe aksjer og sitte på dem lenge, er i mine øyne en undervurdert strategi. I dette innlegget skal vi se litt på hvordan du kan lykkes med denne strategien. Buy and hold blir sjeldent frontet av meglerbransjen. Grunnen til dette er opplagt. Buy and hold er en strategi som genererer svært lite kurtasjeinntekter, så … Read More

20 aksjebøker du bør lese

PengebloggAksjer, Børs, Investeringer Comments

Jeg begynte å interessere meg for aksjemarkedet allerede da jeg var i tenårene. Det er nå over 20 år siden. I løpet av disse årene har jeg lest mange aksjebøker. Jeg har ikke ført noen komplett oversikt, men vil anslå at det er snakk om et sted i mellom 80 og 100 ulike bøker så langt. Noen ytterst få av … Read More

Trader eller investor? Eller noe midt imellom?

PengebloggAksjer, Børs, Investeringer Comments

Begrepene trader og investor brukes ofte litt om hverandre. Dette skyldes sannsynligvis at det er mange likhetstrekk mellom dem. Jeg mener imidlertid at det også er en god del forskjeller, og at det kan være greit å være litt mer bevisst på hvilket begrep vi bruker i den enkelte sammenheng. Siden det ikke finnes noen klare definisjoner på hva det … Read More

Trendfølging

PengebloggBørs Comments

Trendfølging («trend following» på engelsk) er et begrep som ofte brukes i sammenheng med aksjetrading. Hva som legges i dette begrepet varierer en god del, og i dette innlegget skal jeg skrive litt om hva jeg legger i det. Trendfølging kan både være en strategi i seg selv og en del av en mer sammensatt strategi. Mange strategier inneholder elementer … Read More