Multippelekspansjon

Mr. CoinAksjeskolen, Børs, Finance, Investeringer Comments

Multippelekspansjon er når markedet tillater en høyere prising av selskapene. Dette skjer gjerne fordi markedet priser på forventninger i selskapet eller på markedsutsikter i bransjen. La oss ta for oss noen eksempler Her er et skoleeksempel 1: Kan være er et selskap med konstant inntjening og overskudd. Med en P/E på 15. Med andre ord tar det 15 år før … Read More

Oljeprisen

Mr. CoinBørs, Finance Comments

I dette innlegget at jeg for meg en veldebattert råvare, nemlig oljeprisen. Rundt 2015 stupte oljeprisen på grunn av overproduksjon. Den gang da ble skiferoljen pekt på som syndebukken. Under det verste ble det spådd dommedagsprofetier for Norsk økonomi. Disse spådommene har i liten grad slått til, særlig pga. oppdrettsnæringen. (Begge må antas å være sykliske næringer). Mange lokalsamfunn på … Read More

Viktigheten av et godt management

Mr. CoinAksjeskolen, Investeringer Comments

I dette innlegget tar vi for oss en faktor man ofte glemmer i vurderingen av selskapet. Nemlig viktigheten av at selskapet har et kompetent management. Først er det viktig å huske at det eksisterer flere veier til mål. Enten du er en verdiinvestor – trendfølger eller fundamental analytiker. Personlig har jeg den seneste tiden fått opp øynene for en strategi de … Read More