Vi glemmer kilden raskere enn budskapet («the sleeper effect»)

PengebloggInvesteringer, Privatøkonomi, Uncategorized Comments

Du abonnerer på en velkjent podcast. Denne uken er toppsjefen i et stort norsk oppdrettsselskap gjest, og han svarer på spørsmål om sitt selskap og om næringen generelt. Denne toppsjefen blir ofte omtalt som en «wonderboy» i norsk næringsliv, og han svarer godt og argumenterer veldig bra for sine synspunkter. Du får et godt inntrykk av han, men samtidig vet du at det han sier om oppdrettsnæringen på ingen måte kan anses som objektivt. Han er ute etter å selge selskapet sitt. At han gjør det på en veldig elegant og intelligent måte får så være. Du er av natur litt skeptisk og tar altså det han sier med flere klyper salt. Du kjøper ikke aksjer i selskapet hans, i hvert fall ikke nå.

De neste ukene gjør du det du pleier å gjøre – du jobber og står på, leser bøker og aviser på kveldene og hører på podcaster på bussen til og fra jobb. Intervjuet med toppsjefen i oppdrettsnæringen går mer og mer i glemmeboken, men du blir offer for en menneskelig tendens og svakhet kalt «the sleeper effect». Du glemmer nemlig mye raskere hvem det var som ble intervjuet, og hvilken rolle han hadde, enn budskapet og poengene hans. Etter hvert glemmer du helt at det var selskapets «beste selger» som serverte poengene, men poengene i seg selv forblir i hukommelsen din. Du befinner deg nå i en sårbar situasjon, der kun en liten «trigger», for eksempel en liten positiv artikkel i Dagens Næringsliv, er nok til å få deg til å kjøpe aksjer i oppdrettsselskapet.

Eksempelet ovenfor er satt litt på spissen og det er uenighet om hvor sterk «the sleeper effect» egentlig er. Min erfaring er imidlertid at denne effekten i høyeste grad påvirker oss mennesker, og den gjør at vi ikke er så flinke som vi tror til å skille fakta, halvfakta og «reklametekst» fra hverandre. Å stole fullt og helt på egen hukommelse bør vi i hvert fall ikke gjøre.

Som med alle andre menneskelige tendenser, er det lettere å observere «the sleeper effect» hos andre enn hos seg selv. Det er også sannsynligvis veldig vanskelig å bli kvitt denne tendensen. Men det kan hjelpe litt å være oppmerksom på den. Jeg vil også råde deg til å ta en ekstra kildesjekk før du tar store og viktige beslutninger. Ikke bare stol på hukommelsen din, men sjekk en ekstra gang at dine synspunkter og oppfatninger faktisk bygger på solide fakta (i den grad de finnes).