International Petroleum Corporation: Billig spin-off?

Thor ThorsenAksjer, Analyse, Investeringer Comments

Helt siden jeg leste den kjente boken “you can be a stock market genius” av Joel Greenblatt har jeg sett med ekstra nysgjerrighet på det som måtte dukke opp av “special situasjons”. I denne omgang er det en spin-off av Lundin Petroleum som har fanget min interesse, nemlig International Petroleum Corporation. 

International Petroleum Corporation (IPC) er et internasjonalt olje og gass selskap med produksjon i Frankrike, Nederland,  sør-øst Asia og nå Canada. Selskapet ble spunnet ut i 2017, da ble all ikke norsk olje og gass produksjon i Lundin Petroleum plassert i et eget selskap. IPC fikk da med seg dyktige ledere fra Lundin. Selskapets strategi er å videreutvikle eksisterende produksjonsområder samt kjøpe nye produksjonsområder. I seleksjonen av nye områder vil kvalitet og pris være det som vektlegges, de bryr seg i utgangspunktet ikke mye om hvor disse produksjonsområdene befinner seg.

Spin-offs:  

Investering i spin-offs er interessant av flere årsaker godt belyst av Greenblatt i boken hans, men et av de mer overbevisende argumentene etter min mening er en Pen State undersøkelse som gikk over 25 år viste at spin-off selskaper outperformet S&P 500 selskaper i egen sektor med 10% årlig. En studie av Lehman Brothers har også vist at spin-offs outperformed S&P 500 med 18,2 %. Det betyr at du, bare ved å fokusere på spin-offs, har gode muligheter for å finne investeringsituasjoner hvor du har mulighet til å få meravkastning. Bare ved å se på spin-offs har du en fordel ovenfor andre.

En av grunnene til at denne muligheten oppstår er at noen av aksjonærene i det opprinnelige selskapet ikke har interesse i å beholde spin-offs av ulike årsaker. Et godt eksempel på dette er at Statoil ikke ønsket beholde aksjene de fikk i IPC på bakgrunn av Statoil eierskap i Lundin, dette var grunnet IPCs størrelse og områdene de opererer i. Statoils eierskap i IPC tilsvarte 20% av aksjene i selskapet.

Nøkkeltall: 

Når jeg har sett på prisingen av selskapet har jeg valgt å se på et utvalg av de vanligste nøkkeltallene samtidig har jeg dratt inn Statoil for sammenligning. Alle tall er hentet fra 2017 regnskapet og det er brukt operasjonell cash flow, altså cash fra selve driften til selskapet før investeringer og finansielle transaksjoner f.eks opptak eller tilbakebetaling av gjeld.

Det som kanskje er mest interessant her er at IPC handles på halv pris imot Statoil når vi ser på hva selskapene genererer av cash. P/CF på 2,7 vil si at selskapet genererer neste 14 sek for hver aksje altså en cash flow yield på rett under 40%, dette er midler som vil bli brukt til å betale ned gjeld samt investere i nye områder i første omgang. Et annet punkt verdt å nevne er andelen egenkapital i selskapet. IPC har en solid balanse hvor over halvparten av eiendelene er finansiert med egenkapital. Dette er ventet å endre seg gitt IPC planer om videre investeringer som de er tydelig på at vil bli gjort med gjeld samt cash flowen fra dagens eiendeler. Gode nyheter for dagens aksjonærer ettersom dette gir muligheter for høyere inntjening og cash flow uten at man vil vannes ut gjennom emisjoner.

Net asset value altså beregnet markedsverdi av selskapets eiendeler minus gjeld, er av selskapet selv beregnet til 9,1 dollar per aksje. Idag handles selskapet til 4,57 dollar per aksje altså ca halv pris. Imponerende også å se hvordan selskapet har nesten doblet NAV på 1 år ved å kjøpe egne aksjer og kjøp av produksjonsområder i Canada.

Fremtidsutsikter:

Selskapet har gått ut med guiding for 2018 under selskapets kapital markedsdag. Her guider selskapet en 3 dobling i produksjon samt senking av operasjonelle kostnader til 12,6 dollar per fat. Dette fremstår lovende gitt at selskapet leverte bedre enn guidet på begge områder i 2017. I den anledning kom selskapet også med guiding på operasjonell cash flow for 2018.

Som vi ser begynner det å se meget pent ut viss selskapet klarer leverer der de guider med P/CF på 2 på medium estimatet. Selskapet guider videre at 63% av den operasjonelle cash flowen vil være fri cash flow. Selskapet vil da forutsatt at noe uventet ikke skjer sitte igjen med 160 millioner dollar etter 2018 i cash. En ganske betydelig størrelse gitt selskapets Mcap på 400 millioner dollar. Dette flytter også Egenkapital %  til 74%, forutsatt at selskapet ikke har tatt opp gjeld i forbindelse med kjøp av nye produksjonsområder eller uforutsette investeringer i eksisterende produksjonområder.

“If you find a $20 stock with a substainable $10-per-share cash flow, mortage your house and buy all the shares you can find”-Peter Lynch

Oppsummering:

IPC kan være et interessant investerings case grunnet:

  • Selskapet genererte i 2017 en meget solid cash flow og guider enda sterkere i 2018.
  • Selskapet har en solid balanse som sammen med cash flow gir mulighet for vekst gjennom oppkjøp uten utvanning av dagens aksjonærer.
  • Selskapet fikk med god ledelse fra Lundin Petroleum, blandt annet IPCs CEO Mike Nicholson som var CFO i Lundin Petroleum.
  • Spin-offs tenderer til å gi meravkasting iforhold til både marked og sektor.

Risikofaktorer: 

Her kunne man sikkert funnet flere ting, men det jeg ser som det største usikkerhetsmomentet for selskapet er utvikling i oljepris. Dette er noe jeg ikke har viet tid til tidligere i innlegget. Likevel ser jeg selskapet som godt rustet viss det igjen skulle bli tøffere tider i olje gitt deres sterke balanse og lave produksjonskostnader.

Jeg tar likevel med meg at Saudi Aramco skal børs noteres noe som gir OPEC insentiv til å forsøke å holde oljeprisen høy frem til da. Samtidig øker fortsatt olje etterspørselen for hver dag som går, tiltross for at man ser utviklingen med mer produksjon av fornybar energi.

For bedre innsikt i oljepris foreslår jeg å høre på Torbjørn Kjus i pengepodden.

“If you spend your energies looking for and analysing situations not closely followed by other informed investors, your chance of finding bargains greatly increases.” -Joel Grenblatt

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i IPC
Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville