Mange fordeler med høy sparerate

PengebloggPrivatøkonomi, Sparing, Uncategorized Comments

På bloggen min Pengeblogg kommer jeg stadig tilbake til viktigheten av det å ha en høy sparerate. Det å spare en betydelig andel av inntekten din hver måned, er sannsynligvis det viktigste du kan gjøre hvis du har satt deg som mål å bygge opp en betydelig formue. I dette innlegget skal vi se at det finnes mange gode grunner for å ha en høy sparerate.

Høy sparerate er det som betyr mest for hvor raskt formuen din vokser
Som jeg har vist i et tidligere innlegg på denne bloggen, så er det spareraten din som betyr mest på kort og mellomlang sikt. Du kan selvsagt også jobbe for å oppnå høyere inntekt og god avkastning på porteføljen din, men hvis du har en lav sparerate, vil du likevel bruke veldig lang tid på å bygge deg opp en betydelig formue.

Høy sparerate/lavt forbruk gjør det langt enklere å oppnå økonomisk uavhengighet
En tommelfingerregel er at du er økonomisk uavhengig når din netto finansformue er 300 ganger så stor som månedlig forbruk. Hvis du har et høyt forbruk, la oss si kr 40.000 hver måned, trenger du altså en formue på 12 millioner før du er økonomisk uavhengig. Har du et lavt forbruk, la oss si kr 15.000 hver måned, trenger du bare 4,5 millioner. For oss som har en «normal» inntekt, kan det virke overveldende og urealistisk å bygge opp en formue på 12 millioner. Å bygge opp en formue på 4,5 millioner er imidlertid ikke fullt så skremmende.

Høy sparerate/lavt forbruk er miljøvennlig
Å ha et lavt forbruk er sannsynligvis det beste du kan gjøre for miljøet. Jeg er teknologioptimist, og syns det er positivt at vi nå går over til å varme opp husene våre med solenergi, kjører elbil og gjennomfører en rekke andre tiltak for å redusere miljøbelastningen. Men det å redusere forbruket, og da særlig gjennom det å kjøpe færre ting, reise mindre med fly og så videre, monner sannsynligvis enda mer, i hvert fall på kort sikt.

Høy sparerate reduserer behovet for en stor økonomisk buffer
Hvis du har en høy sparerate, er det aldri lenge til du får tilgang til nye penger som du ikke trenger til løpende forbruk. Dette reduserer behovet for å ha en stor økonomisk buffer, og du kan derfor heller sette mer av pengene dine «i arbeid». La oss si at du tjener kr 40.000 netto hver måned. Hvis ditt løpende forbruk også er kr 40.000, må du ha en økonomisk buffer for å takle uforutsette utgifter. Går vaskemaskinen din i stykker, må du ha kr 10.000 på konto for raskt å kunne kjøpe en ny. Hvis ditt løpende forbruk imidlertid bare er kr 20.000, kan du enten betale vaskemaskinen kontant av de kr 20.000 du ikke bruker den måneden det skjer, eller betale den med kredittkort og betale regningen av de kr 20.000 du ikke bruker av neste måneds inntekt. Mange mener at man ikke bør bruke kredittkort som en økonomisk buffer, men jeg mener det er helt greit, gitt at man har en høy sparerate. Kredittkort kan være veien til ruin for dem som har høyt forbruk og ikke har kontroll, men kan være veldig nyttig for oss med høy sparerate og god kontroll på eget forbruk.

Høy sparerate gjør at du ikke trenger å bekymre deg for framtidig pensjon
Mange går rundt og bekymrer seg for at den fremtidige pensjonen ikke vil være tilstrekkelig. Særlig blant oss som har noen tiår igjen til vi når pensjonsalder, er det veldig mye usikkerhet knyttet til hvor mye pensjon vi faktisk vil få utbetalt. Bruker du imidlertid bare halvparten av det du tjener hver måned, vil din framtidige pensjon med all sannsynlighet langt på vei være tilstrekkelig til at du kan leve av den. I tillegg vil du jo ved å ha en høy sparerate raskt kunne bygge deg opp et betydelig privat «pensjonsfond».

Høy sparerate kan virke traust, kjedelig og kanskje gammeldags, men tør du la være når det er så mange fordeler?