Markedskommentar: VIX, Økte renter, og den siste tids korreksjon i markedene

Mr. CoinFinance Comments

I løpet av den siste uken har vi sett en foreløpig korreksjon, noe som er sunt for markedet.

Et interessant funn er at RSI for S&P 500 SPX før korreksjonen var på UTROLIGE 90 hvis man ser på ukeschartet. Dette er det høyeste noen gang historisk. For å forklare den siste tids utvikling trekker mange fra at de lange rentene i USA er på vei oppover. Den har steget relativt mye i løpet av den siste tiden.

 

Samtidig befinner vi oss på et relativt lavt nivå. Markedet har tidligere forventet høyere renter, forskjellen er bare at rentene kan se ut til å stige raskere enn først antatt. Dette kan være negativt for økonomien dette fordi større deler av lønningene kan gå til å betjene lån. Noe som igjen kan føre til at folk låner mindre. Samtidig er ikke dette like alvorlig om lønnsnivået/inflasjonen stiger i takt med renten.

 

I tillegg til å øke renter er det mest sannsynlig mange som velger å sikre gevinster de har i markedet. Noe som kan være med på å øke fallet. Samtidig er det mange sjefstrateger som anbefaler kundene sinne å ikke gjøre noe irrasjonelt under den siste tids korreksjon, som ligger på omlag 10% fra toppen i skrivende stund. Noe som er helt naturlig fra deres side. Dette kan igjen senke antall penger som går ut av markedet, noe som igjen kan dempe fallet.

En kjapp beskrivelse av hva VIX egentlig er hentet fra Wikipedia. VIX går i korte trekk ut på å måle risikopremien på opsjoner, også kalt volatilitet.

En annen viktig ting å nevner at et finansielt produkt kalt XIV ble likvidert. Verdier for over 1 milliarder USD totalt på et tidspunkt forsvant etter at VIX steg 100% på en dag, dette fordi produktet hadde en innebygd giring på 100% (X2). Noe som gjør at utstederen av produktet kjøper alle utestående andeler tilbake til en gitt pris bestemt av dem selv. Dette skjer senere denne måneden.

 

Disclaimer: Dette er ikke ment som finansielle anbefalinger, og skal heller ALDRI tolkes for å være det. (Har personlig en liten posisjon long VIX)

 

Takk for at du tok deg tid til å lese denne korte markedskommentaren. Følge meg gjerne på Twitter