Hvordan informasjon hindrer investorer!

Investorkilden.noAksjer, Analyse, Børs, Investeringer Comments

Vi er i en situasjon lignende ingen annen i historien. Vi har ufattelig mye informasjon lett tilgjengelig. Dette er positivt og negativt. I denne teksten går vi nærmere inn på utfordringen og ser på hva dette betyr for investorer.

Informasjon er makt. Denne påstanden har du sikkert hørt noen sitere før. Om du ikke har det så la meg sitere Kofi Atta Annan.

“KNOWLEDGE IS POWER. INFORMATION IS LIBERATING. EDUCATION IS THE PREMISE OF PROGRESS, IN EVERY SOCIETY, IN EVERY FAMILIY.” – KOFI ATTA ANNAN

Han har et godt poeng og det stemmer sannsynligvis. For en investor derimot så kan dette være et hinder. En utfordring som vil skille vinner og tapere.  Markedspsykologien har fått et større og større inntog til finansbransjen de siste 10 – 15 årene og er en reel ting som vil påvirke avkastningen din.

Vi lever i en ny verden. Informasjon er ekstremt lett tilgjengelig. Dagens teknologi blir ofte sammenlignet med teknologien som ble brukt under den første månereisen i 1969 og konklusjonen er at vi sitter på mange flere ganger bedre teknologi i dag. Sjekk ut denne listen for eksempel. På noen sekunder kan jeg finne ut hvor lang tid det vil ta for meg til jobb, trafikkbildet og når jeg burde dra for å komme tidsnok. I likhet kan du finne utallige artikler, nyheter og meninger om et selskap.

Daniel Kahneman og Amos Tversky introduserte ideen om at vi har to systemer. Et system som tenker fort og et som tenker sakte. Fra boken Thinking fast and slow så skriver Kahneman følgende:

”A remarkable aspect of your mental life is that you are rarely stumped. True, you occasionally face a question  such as 17 x 24 = ? to which no answer comes immediately to mind, but hese dumbfounded moments are rare. The normal state of your mind is that you have intuitive feelings and opinions about almost everything that comes your way. You like or dislike people long before you know much about them; you trust or distrust strangers without knowing why; you feel that an enterprise is bound to succeed without analyzing it. Whether you state them or not, you often have answers to questions that you do not completely understand, relying on evidence that you can neither explain nor defend.”

Jeg anbefaler virkelig boken Thinking fast and slow. Det er en rik bok som legger fram stoffet grundig og med eksempler.

Jeg har skrevet om forankringeffekten her og hvordan den påvirker deg, trykk her.

Bare ta en titt på bilde nedenfor. Alle disse tendensene påvirker oss i forskjellig grad. Se nærmere her.

En tendens vi mennesker har er å søke informasjon som forsterker et bilde vi allerede har eller ønsker å ha. For eksempel hvis du har investert i Bitcoin og tror dette vil revolusjonere hele verden vil du ha større tilbøyelighet til ny informasjon som forsterker ditt bilde. Når du har veldig mye informasjon tilgjengelig vil dette gjøre det vanskelig å bestemme seg og dermed velger vi den enkle veien som er det synet vi allerede har.

Sau mentalitet er en annen kjent tendens. Når vi har mye informasjon (eller lite) og usikkerheten råder (les: Kryptomarkedet) så gjør vi som alle andre. Det er enkelt. Kryptomarkedet er et stjerne eksempel på dette. I skrivende stund er kryptomarkedet på full fart nedover etter en tid med en helt fenomenal oppgang. Det finnes ekstremt mye informasjon og meninger der ute om Bitcoin i en tid hvor alt er tilgjengelig for alle.

Ta en titt på dette Youtube klippet hvor sau mentaliteten testes blant folk. Du kommer inn i en heis hvor alle står med ryggen til døren og ser rett i veggen. Veldig unormal oppførsel. Hva ville du gjort?

Julie Agnew og Lisa Szykman publiserte en undersøkelse i 2004 hvor de konkluderte med at de med lavere finansiell kunnskap var mer påvirkelig til å ta feil beslutning ved situasjoner hvor man har for mye informasjon. Det blir lettere å ta veien med minst motstand. De forteller om tre grunner til at man havner i en situasjon med for mye informasjon.

  • Veldig mye tilgjengelig informasjon.
  • For mange muligheter.
  • For mange like muligheter.

 

Hva kan vi ta med oss videre? Hva kan vi gjøre for å motvirke disse tendensene?

For det første så må vi øke kunnskapen vår mot den problemstilling vi ønsker å løse. Enten det er som investor, lege eller et hvilket som helst annet yrke. Lese bøker, ta utdannelse og gjøre erfaringer. Tenk alltid at det er ting du ikke vet, du ikke vet.

For det andre, reflekter over informasjon du får. Hva er kilden til informasjonen? Har informasjonsgiveren andre insentiver enn deg? En klassisk problemstilling for investorer er hvordan man skal forholde seg til selskapsanalyser fra banker. De har et tydelig insentiv om å få deg til å kjøpe aksjer. Dette kan gjøre det enklere å fjerne informasjonskilder.

 

Kjenner du til noen strategier?

Har du noen andre eksempler hvor for mye informasjon er et faktum?