Hvilke sparebanker bør du kjøpe?

Mads JohannesenAnalyse Comments

Indre Sogn Sparebank er, med respekt å melde, en veldig snever bank å investere i. Jeg tør påstå at veldig få vet at banken er notert på Oslo Børs. Dette ser man også på likviditeten i aksjen, allikevel har jeg kjøpt denne banken- hva er det jeg tror markedet ikke har sett? Dette er en bank/egenkapitalbevis som virkelig går under de fleste sin radar, men det er også her man finner de gode kjøpene!

Litt om Indre Sogn Sparebank

Indre Sogn Sparebank er en børsnotert sparebank med hovedkontor på Årdalstangen. Banken ble etablert i 1971. Banken har kontorer i Bergen, Sogndal, Årdalstangen, Lærdal og Øvre Årdal.

De fokuserer på følgende bransjer for sin utlånsvirksomhet: Bygg og Anlegg, eiendom (privatbolig), landbruk og handel og tjenester(næringseiendom).

 

Ja, jeg er enig i at Indre Sogn Sparebank i utgangspunktet ikke høres spesielt «sexy» ut, ikke hører man spesielt mye om banken heller,men er det ikke akkurat det man som investor leter etter? Har man ikke lest om utallige «guruer» som forteller deg at du må gjerne grave litt dypt for å finne de virkelig gode investeringene før alle andre, slik at det er du som investor som kan gni deg i hendene når alle andre ser det samme som deg? Jo, jeg synes det er mye sannhet i dette, og det er akkurat her Indre Sogn Sparebank  kommer inn i bildet.

Økte kapitalkrav, hva er det? Hvorfor er det så mye snakk om dette i banksektoren?

Bortsett fra boligprisene har kanskje finanstilsynets kapitalkrav vært noe av det mediene i Norge har gitt stor spalteplass det siste året. Hva er så kapitalkrav tenker du? – Jo, et kapitalkrav til en Sparebank er kort fortalt at Finanstilsynet krever en gitt prosentvis andel kroner som «forsikring/egenkapital» som banken til enhver tid holder, for at de skal kunne bedrive business. Enkelt forklart: «om du skal kjøpe deg en ny bil, så vil banken kreve et innskudd eller en forsikring enten i form av pant eller penger for at du får lov til å låne penger til bilen» Slik blir det også for bankene, de har fått pålegg om at de til enhver tid har x-antall (13-15,5%) prosent av sin totalkapital som sikkerhet for at de skal låne ut penger. Dette kommer som en konsekvens av finanskrisen, da veldig mange banker rundt omkring i verden hadde for lite egenkapital til å være «solvente» gjennom finanskrisen. Egentlig er dette bare et sunnhetstegn, og en forsikring både for deg som kunde, og banken i seg selv, slik at de er rustet til å tåle eventuelt dårlige tider, som forekommer i verden fra tid til annen. Når det gjelder Indre Sogn Sparebank har de per Q3-2017 en kjernekapital lik 14,82% av totalkapital, som vil si at de når kravet som Finanstilsynet har satt på 14,5%, i 2016. For de som vil gå mer i detalj på hva dette kapitalkravet betyr anbefaler jeg deg å lese dette.

Litt om prisingen av Sparebanksektoren

Finansaksjer har lenge vært hyllet av både analytikere og aksjemarkedet forøvrig. Kapitalkravene som kom fra finanstilsynet har omsider blitt oppfylt av de fleste banker og soliditeten og utbyttekapasiteten ser ut til å gå mot bedre tider fremover, men hvordan er sektoren priset?

Du har kanskje hørt at de fleste banker prises på Pris/Bok multipplen, dette gjøres av den enkle årsak at bankenes egenkapital i stor grad er rene kroner, i motsetning til oljeselskaper som gjerne har både rigger, plattformer og andre fysiske aktiva priset inn i sin bokførte verdi. Derfor gir det mindre mening å hensynta Pris/bok i for eksempel oljebransjen.

Under legger jeg ved en figur som viser sparebankenes prising basert på data som er hentet fra hver bank’s siste kvartalsrapport. Dette er ment for deg som er ute etter en oversikt over hvordan sektoren i dag er priset og på den måten kanskje kan gjøre deg opp en mening om selskapene.
Jeg legger ikke vekt på andre tall enn Price/Earnings og Pris/bok her, men i en analyse er det viktig at du også ser på en rekke andre paramterere for å gjøre deg opp en fullstendig mening om selskapet. Dette er bare ment som en oversikt over bransjen for den som skulle være interessert.

Figuren over illustrerer dagens prising på 2018 estimatene til et utvalg sparebanker notert på Oslo Børs. Som vi ser av figuren er snitt Pris/Bok på 1,23 og snitt Pris/inntjening på 9,8. Skal vi virkelig finne billige sparebanker er vi nødt til å se til venstre for snitt-kolonnen. Da står vi igjen med Sparebanken Skue, Helgeland Sparebank og Indre Sogn Sparebank, skal vi så utterligere gå for den billigste, så er det helt klart Indre Sogn Sparebank som er mest attraktivt priset på disse to multiplene- dette er selvsagt ikke “nok” å basere sin analyse på, men det gir en god indikasjon på hva som fremstår som rimelig- inntil annet er bevist.

Konklusjonen er at de fleste bankene er  nå priset med en premium på bokførte verdier (over 1) og handles på nærmere P/E 10, noe som i og for seg er billigere enn børsen forøvrig. DNB fremstår som “dyrest” om en slår sammen både P/E og Bokførte verdier, mens Indre Sogn Sparebank er billigst. Jæren er et unntak her, med skyhøy P/B grunnet flere ting som jeg ikke skal ta opp her.

 

Finansiell informasjon Indre Sogn Sparebank

Man kan i bunn og grunn forklare en sparebanks balanse som en sammensetning av penger, da en bank lever av inn/utlån av kapital i forskjellige former til privat og næringsliv. Det som kan være litt utfordrende med å drive en ”bank-forretning” er at man har relativt lite egenkapital i forhold til hva man låner ut. Ergo, om vi snur litt på det, så blir det litt det samme som at bedrift X har veldig høy gjeldsgrad og tilnærmet lite egenkapital. Her kommer nettopp Finanstilsynet og økte kapitalkrav inn i bildet. Ved at ISSG bygger opp sin egenkapitalbase, vil på sikt styre soliditeten til banken, da det ligger en solid egenkapital i bunn. Akkurat det samme som at en vanlig handels-forretning også bør ha x-antall prosent egenkapital for å ha en solid grunnmur for å tåle dårligere tider.

Det er nettopp denne kapitalbyggingen som har gjort at sparebankene ikke har vært så attraktive som utbytte-caser det seneste årene. En bank kan altså bygge kapital på tre måter: den første er å holde tilbake inntjeningen og øke egenkapitalen, som gir mindre betaling til aksjonærene. Den andre er å selge unna eiendeler og lån og på den måten ikke ekspandere virksomheten eller siste og av og til nødvendige utvei: emmisjon.

Under har jeg satt opp en tabell over de viktigste finansielle nøkkeltallene for fremtiden. Dette er estimater basert på ISSG sine prognoser og et visst skjønn fra min side (å spå fremtiden er ikke lett). Forutsetninger er: 1. Aksjekurs: 83,00kr, 2Antall aksjer i selskapet: 632 500.Dette gir en markedsverdi (Market Cap) på: 83,00kr*632 500= 52 497 500 Millioner Norske Kroner – 52,49 MNOK.

Snur man P/E multippelen på hodet får man Earningsyielden i aksjen. Den sier noe om hvor mye du får igjen som aksjonær for hver krone som investeres inn i aksjen/selskapet. Vi ser av 2018 estimatene mine at vi har en E/P på 13,01%(EPS/Pris) for 2019 og estimert E/P på 13,3% for 2018. Dette er isolert sett veldig bra og kan tas med positivt videre for DEGsom aksjonær.

Utbytte 

I tredjekvartalsrapporten for 2017 så kommuniserer ISSG ut at de vil under kjernekapitalbyggingen (som vil være ferdig i løpet av 2017) betale et utbytte tilnærmet 35% av total inntjening for selskapet (EPS). Ut i fra 2018 estimatene har jeg kalkulert med en EPS på 10,8 kr. 35% av dette er 3,78 kr i utbytte per år. Direkteavkastningen Utbytte/Pris vil da være (forutsatt aksjepris 83,00kr) være: 4,5 %, noe som må anses som å være relativt godt gitt rentenivå og andre peers.

Det som er litt mer interessant er at den normaliserte utbytte-betalingenligger gjerne på 50-70% av EPS. Her begynner det å bli spennende! Ser vi på 2019 estimatene mine så vil EPS ligge på 11,1kr, forutsetter vi at de legger seg i den nedre enden av utbytte utbetaling (50%) vil altså utbetalingen bli på 5,55kr. (0,5*11,3). Direkteavkastningen er da altså på 5,55kr/83,0kr= 6,6%- dette er meget bra! Jeg ser ingen andre aksjer på Oslo Børs med tilnærmet risikoprofil som kan betale like mye som ISSG og andre sparebanker over tid, men jeg kan ta feil. Konklusjonen må i alle fall være at dette ser meget bra ut om man har litt lange briller på. Til tross for at alle finansaksjer har hatt en god kursutvikling den seneste tiden.

Det skinner igjennom at jeg er positivt til både Indre Sogn Sparenank og sparebanksektoren fremover. Jeg synes at kombinasjonen med stabil kundemasse, høy inntjening og god soliditet vil gi avkastningshungrige investorer sårt tiltrengt avkastning i tiden fremover. Ved et utbytte på mellom 5-8% fremover, gitt et rentenivå lik 0 ser jeg det som en ganske klar kjøpsmulighet om man er ute etter å plassere pengene sine et sted der man ikke taper penger hvert år medregnet inflasjon. Bankene har også et uhyre kostnad og effektivitetsfokus. De fokuserer også særs mye på teknologi og fintech og ser ut til å ha verktøykassen i orden ettersom teknologien vil forandre banksektoren i fremtiden. Dette er i alle fall mine tanker om en sektor som jeg føler blir litt glemt i dagens børsklima, og som jeg tror hører hjemme i enhver langsiktig portefølje, og om jeg skal prøve meg på et avsluttende ordtak som klinger godt med denne sektoren per i dag må jo være:
I will tell you the secret to getting rich on Wall Street. You try to be greedy when others are fearful. And you try to be fearful when others are greedy. –Warren Buffett.

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgsanbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier selv aksjer i Sparebanken Midt-Norge og Indre Sogn Sparebank.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville