Lærdom fra Bitcoin og andre kryptovalutaer (så langt)

PengebloggInvesteringer Comments

Bitcoin ble lansert i 2009, men det er særlig de par siste årene at den er blitt «allemannseie». En rekke andre kryptovalutaer har kommet til etter hvert, og mange av dem har på kort tid fått en relativt stor markedsverdi. Med min begrensede tekniske kompetanse er jeg på ingen måte noen ekspert på kryptovalutaer, men som hobbyinvestor syns jeg det er interessant å følge litt med på hva som skjer i dette markedet. Jeg er også alltid ute etter å lære noe nytt, og her er syv lærdommer jeg så langt har tatt fra Bitcoin og andre kryptovalutaer.

  1. Når de første ekspertene begynner å snakke om at en boble snart skal sprekke, kan det være lenge igjen til den faktisk sprekker. Akkurat det samme ser man i andre markeder, for eksempel i aksjemarkedet.
  2. Ekspert på ett område betyr ikke nødvendigvis ekspert på andre områder. Mange har prøvd seg på å si noe om verdien på Bitcoin og andre kryptovalutaer, og ofte prøver man å analysere dem som om det var snakk om aksjer. I mine øyne blir det helt meningsløst. Bitcoin har ingen framtidig kontantstrøm, historikken er kort og svært volatil og hva Bitcoin vil utvikle seg til og eventuelt bli brukt til i framtiden, er høyst usikkert.
  3. Momentum er en sterk kraft, og det gjelder i begge retninger. Uansett hva man investerer i og uansett hvor lang tidshorisont man har, så bør man ikke undervurdere denne kraften.
  4. Bekreftelsestendensen er veldig utbredt. Nyheter og meninger om Bitcoin og andre kryptovalutaer kommer med alle slags fortegn. Noen har kjempetro på dette, mens andre mener det hele bare er en bløff. Bekreftelsestendensen rammer de fleste av oss, og den kommer veldig tydelig fram i denne sammenheng. Eksperter som i utgangspunktet burde ha et balansert syn velger for eksempel å retweete kun tweets som støtter deres egen tro på saken. Selv følger jeg mange på begge sidene av saken på Twitter, og ser derfor nesten daglig hvor klart dette skillet er.
  5. Vanlige «stemningsindikatorer» ser ikke ut til å gjelde. I aksjemarkedet snakker man ofte om at man bør forte seg å selge når det går historier om at drosjesjåfører og frisører har blitt rike på aksjer eller når svigermor på 80 år sier at hun har blitt kunde hos en nettmegler. Når det gjelder kryptovalutaer, har ikke dette vært noe godt salgssignal, for historier om rikdom blant amatører har florert samtidig som prisene bare har økt kraftig.
  6. Man kan både investere i og trade Bitcoin og andre kryptovalutaer. Investerer man i Bitcoin, kjøper man dem og eier dem over en lengre periode, med håp om at bruksområdene etter hvert utvides og prisen på sikt går opp. Da har man en grunnleggende og fundamental tro på denne nye aktivaklassen. Men man kan også trade kryptovalutaer. Da trenger man ikke nødvendigvis å ha noen formening om dette er noe som vil overleve på sikt, men heller fokusere på å utnytte de kraftige svingningene som er i dette markedet.
  7. Investeringscase som «alle» eksperter sier man bør holde seg unna, kan vise seg å være nettopp dem man bør investere i. 2017 var et godt år i aksjemarkedet, men sammenlignet med verdistigningen på mange kryptovalutaer, var avkastningen i aksjemarkedet direkte puslete. De fleste eksperter anbefalte likevel både før og i 2017 at man burde holde seg unna kryptovalutaer og heller putte pengene i aksjemarkedet. Dette må ikke tolkes dithen at jeg anbefaler å investere en betydelig andel av egen portefølje i kryptovalutaer, men er en påminnelse om at det kan ligge et stort potensiale i det som flokken av eksperter fraråder.

Det var syv lærdommer som jeg så langt har tatt fra å følge med på kryptovalutamarkedet. Mye av det går på at man ikke nødvendigvis bør lytte for mye til ekspertene. Dette gjelder dog helt generelt – skal man lykkes med å oppnå god avkastning på sine investeringer, er man nødt til å tenke selv og stå for de valgene man tar. Hvordan landskapet rundt kryptovalutaer vil se ut om noen år aner jeg ikke, og jeg blir automatisk veldig skeptisk til enhver som med stor selvsikkerhet mener at de kan si noe sikkert om det.