Fem gode selvutviklingsbøker

PengebloggTips Comments

Jeg innrømmer det gjerne – jeg har lest for mange selvutviklingsbøker. Jeg har ikke oversikt over hvor mange det har blitt opp igjennom årene, og jeg vil helst ikke vite det heller, men det er snakk om for mange.

Hvorfor mener jeg at jeg har lest for mange? Er det fordi jeg tar avstand fra innholdet i dem? Nei, på ingen måte, men det er lite nytt under solen i disse bøkene. Litt satt på spissen så er det de samme få bøkene som er skrevet om og om og om igjen. I hvert fall er det min erfaring.

I dette innlegget skal jeg anbefale fem skikkelig gode selvutviklingsbøker. Men før jeg gjør det, vil jeg advare mot det jeg kaller for «selvutviklingsfellen». Dette er en felle som mange som begynner å lese slik litteratur ofte går i, og det dreier seg om at man kjøper og leser slike bøker år etter år, men aldri kommer skikkelig i gang med å gjøre det disse bøkene sier at man skal gjøre. Pass deg for denne fellen!

Jeg har gått i selvutviklingsfellen flere ganger selv, men jeg har også lært mye av selvutviklingslitteraturen. Her er ti ting jeg har lært, og som er gjennomgangstema i veldig mange av selvutviklingsbøkene:

 1. De fleste av oss gjør ikke automatisk det vi bør gjøre, så vi trenger litt hjelp. Å lære seg å sette seg gode mål er derfor viktig.
 2. Gode mål er viktig, men det er også viktig med en god prosess fram mot målene. Å utvikle gode vaner er derfor ofte avgjørende.
 3. Skal man bli skikkelig dyktig, må man fokusere og lære seg å si nei til mye.
 4. Livet er ikke rettferdig, og noen av oss har mer flaks enn andre. Å ta på seg offerhatter er likevel ingen god ide. Ta ansvar for eget liv og egne resultater, og slutt å skylde på andre.
 5. Alt annet likt, kommer man som regel lenger ved å ha en positiv innstilling enn ved å ha en negativ en.
 6. Tenk langsiktig og unngå å bli avledet av støy og tilfeldigheter i hverdagen.
 7. Styrk kompetansen din kontinuerlig. På lang sikt er det en sammenheng mellom hvor mye du vet og hvor langt du når, selv om du må kombinere det med god gjennomføringsevne.
 8. Før oversikt over framgangen din. Dette kan ha en sterkt motiverende effekt.
 9. Ta godt vare på helsen din. Alt blir enklere når man er frisk og opplagt.
 10. Ikke ta deg selv for høytidelig. Lær av dine feil og ikke la egoet ditt bli for stort.

Tema på denne nettsiden er økonomi, finans og næringsliv. Har selvutvikling noe med dette å gjøre? Jeg vil i høyeste grad si ja. De ti punktene ovenfor er aktuelle både for investorer, tradere og alle som ønsker å gjøre karriere i næringslivet.

Her er fem gode selvutviklingsbøker:

 1. The power of focus – Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt Dette er den aller beste av de fem, så vil du kun lese én selvutviklingsbok, anbefaler jeg denne. Den omhandler alle de viktigste aspektene rundt selvutvikling og er veldig godt skrevet.
 2. The success principles – Jack Canfield Dette er den mest omfattende boken av de fem, og kan kanskje sies å være «bibelen» innenfor sjangeren.
 3. The anatomy of success – Nicolas Darvas Dette er den mest kortfattede av de fem, men inneholder likevel mange gode poenger.
 4. The 7 habits of highly effective people – Stephen R. Covey Dette er den tyngste av de fem, og det vil sannsynligvis kreve flere gjennomlesninger før du tar alle poengene.
 5. Mindset – Carol S. Dweck Det kan kanskje diskuteres om dette er en selvutviklingsbok, men den tar uansett for seg viktigheten av det å være åpen og fleksibel, og at man ikke må låse seg fast i at alt er styrt av talent og medfødte egenskaper, på en utmerket måte.

Jeg vil påstå at disse fem bøkene til sammen inneholder all den informasjon om selvutvikling som du trenger for å lykkes. Har du lest alle disse, men fortsatt ikke får noe bedre resultater, er det sannsynligvis gjennomføringsevnen din det står på, og ikke kunnskapene. Trøsten får være at du ikke er alene hvis dette skjer. I den moderne verden er veldig mye informasjon lett tilgjengelig, enten gratis eller nesten gratis (slik var det ikke for et par-tre generasjoner siden), så det er ofte ikke mangel på informasjon som er utfordringen, men heller vår evne til å bruke denne informasjonen til å skape gode resultater.

 

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, økonomisk uavhengighet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.