Eiertendens (endowment effect)

PengebloggBørs, Finance, Investeringer, Sparing, Uncategorized Comments

Du har andeler i et aksjefond som har levert dårlige resultater de siste årene. Før var det et vinnerfond, men nå har det blitt et taperfond. Du velger likevel ikke å selge, for du har eid disse andelene i mange år og de er derfor blitt en «naturlig» del av din portefølje. Hadde du ikke allerede eid disse andelene, ville du imidlertid aldri ha investert i dette fondet i dag.

Du skal selge bilen din. Du sjekker hva prisen for tilsvarende biler er på Finn, men syns de ligger litt lavt. Du legger derfor ut bilen din for kr 20.000 mer. Du mottar ingen henvendelser, men nekter å sette ned prisen.

Hva er det som skjer her? Forklaringen er noe som kalles eiertendensen («endowment effect») og den gjør at vi vurderer verdien på det vi eier som høyere enn det vi ikke eier. Som med mange andre menneskelige tendenser hadde den sikkert sine fordeler da vi mennesker levde mer som dyr ute i naturen, men den fører lite godt med seg når du investerer i aksjemarkedet. Tvert imot gjør den deg mindre rasjonell og fører til lavere avkastning over tid.

Kan du kvitte deg med denne tendensen? Det tviler jeg på, for den ligger i den menneskelige natur. Men du kan til en viss grad temme den, og her er et par tips i den forbindelse:

  • Erkjenn at du sannsynligvis er rammet av denne tendensen. Mange syns det er fornøyelig å observere menneskelige svakheter og tendenser hos andre, men de færreste har evnen til å se dem hos seg selv. Ha som utgangspunkt at du selv er rammet like mye av slike tendenser som alle andre, og gjør det du kan for å begrense skadevirkningene av dem.
  • Med jevne mellomrom bør du gjøre følgende tankeeksperiment: Se for deg at hele porteføljen din blir tvangssolgt og gjort om til et bankinnskudd. Du få nå mulighet til å investere alt på nytt. Ville porteføljen din da ha blitt den samme som den du har i dag? Hvis den nye porteføljen din ser helt annerledes ut, bør du sannsynligvis gjøre noen endringer.

Se også mitt innlegg om bekreftelsestendensen.

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, økonomisk uavhengighet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.