Noen tanker om salg av andeler i aksjefond

PengebloggAksjer, Børs, Fond, Investeringer, Privatøkonomi Comments

I aksjemarkedet er det ofte enklere å kjøpe enn å selge. Dette gjelder både når det er snakk om enkeltaksjer og fondsandeler. I dette innlegget skal jeg drøfte hva det kan være greit å tenke på når du skal bestemme når du skal selge andeler i et aksjefond.

La oss først se på tre situasjoner der du ikke bør selge:

  1. Du bør ikke selge (i panikk) rett etter et kraftig fall i aksjemarkedet. Den langsiktige trenden i aksjemarkedet er alltid stigende, så smør deg med tålmodighet.
  2. Du bør ikke på forhånd bestemme deg for at du på en gitt dato skal selge alt. Tidspunktet kan da være lite gunstig.
  3. Ikke selg på impuls. Impulsive handlinger hører ikke hjemme i aksjemarkedet. Ha en konkret strategi eller noen klare føringer (gjerne nedskrevet) for når du skal selge og hold deg til dem.

La oss så se på situasjoner der jeg mener det kan være greit å selge:

  1. Hvis du ikke lenger har tro på det fondet du har investert i og tror at andre fond kan levere høyere avkastning. Hyppige fondsbytter vil jeg imidlertid fraråde. Du bør alltid ha lang tidshorisont når du investerer i fond.
  2. Etter en periode med sterk vekst. Det er utrolig vanskelig å treffe akkurat på topp, men hvis markedet har steget mange år på rad, og du har en gjennomsnittlig avkastning på over 10 %, kan det være et greit tidspunkt å selge på.
  3. Uavhengig av hvordan utviklingen de siste årene har vært, så vil det ikke være feil å selge dersom den gjennomsnittlige avkastningen du har oppnådd mens du har eid andelene er på over 10 %. På lang sikt har dette vært gjennomsnittsavkastningen i aksjemarkedet, og det er ingenting som tyder på at du kan forvente noe særlige høyere avkastning enn det framover (de fleste som mener noe om dette uttaler heller at man bør forvente lavere avkastning i årene framover).
  4. Gradvis salg over flere år kan være gunstig. Dette anbefales spesielt hvis du har planer om å bruke de investerte pengene til forbruk over en lengre periode (for eksempel for å spe på pensjonen).

Det finnes ikke noe fasitsvar på når det er best å selge seg ut av aksjemarkedet. Først i ettertid ser man om salgstidspunktet var godt eller dårlig. Men ved å følge de føringene jeg har beskrevet ovenfor vil du i hvert fall vesentlig øke sannsynligheten for at du ikke selger når du absolutt ikke bør.