Aktivt forvaltet fond eller giret indeksfond?

PengebloggAksjer, Børs, Fond, Investeringer Comments

La oss tenke oss at du har kr 100.000 som du ønsker å plassere i aksjemarkedet i ti år. Du vet ikke så mye om aksjer, så du har bestemt deg for at du ikke ønsker å investere i enkeltaksjer, men heller satse på et aksjefond. Etter å ha lest litt om ulike typer fond, er du litt i tvil om hva du skal gjøre. Mange skriver varmt om billige indeksfond, mens andre anbefaler aktivt forvaltede fond.

Det første du vurderer er et globalt indeksfond, som har et årlig forvaltningshonorar på 0,3 %. Dette fondet tror du vil gi en avkastning på ni prosent årlig (etter kostnader) i de ti årene du er i markedet. Utviklingen ser du i tabellen nedenfor (noe forenklet).

Etter ti år sitter du igjen med kr 236.736, som gir en samlet avkastning på 137 %. Fondet har totalt mottatt kr 4.968 i forvaltningshonorar for denne jobben.

Det andre du vurderer er et aktivt forvaltet fond, som har et årlig forvaltningshonorar på 2,0 %. Du tror du kan klare å finne et fond som vil oppnå en meravkastning utover indeksfondet på ett prosentpoeng årlig. Du tror altså at avkastningen blir på ti prosent årlig (etter kostnader) i de ti årene du er i markedet. Utviklingen ser du i tabellen nedenfor (noe forenklet).

Etter ti år sitter du igjen med kr 259.374, som gir en samlet avkastning på 159 %. Fondet har totalt mottatt kr 35.062 i forvaltningshonorar for denne jobben.

Du ser nøye på de to tabellene, og biter deg merke i at det er veldig stor forskjell på hvor mye du betaler i forvaltningshonorar i de to fondene. Det aktivt forvaltede fondet kommer til å koste deg over 600 % mer enn indeksfondet.

Du har lest at det kan være smart å gire opp (lånefinansiere) aksjeinvesteringer, og ønsker derfor å finne ut hvordan du kommer ut hvis du i stedet for å betale selskapet bak det aktivt forvaltede fondet velger å bruke de samme pengene på å gire opp investeringene i indeksfondet. Du har et rammelån på boligen din, og kan derfor lånefinansiere investeringene til 2 % rente. Du tror imidlertid ikke at dagens lave rentenivå vil vare i hele tiårsperioden, så du legger 3 % rente til grunn for beregningene. Du finner ut at dersom du øker rammelånet med kr 85.000, så vil totalkostnaden ved å gire opp indeksfondet bli omtrent den samme som totalkostnaden for det aktivt forvaltede fondet. Utviklingen ser du i tabellen nedenfor (noe forenklet).

Etter ti år sitter du igjen med kr 437.962, og etter at du har betalt tilbake lånet på kr 85.000 og trekker ifra kr 25.500 i lånerenter, sitter du igjen med kr 327.462. Dette gir en samlet avkastning på 227 %.

Oppsummert blir samlet avkastning slik:

  • Indeksfond: 137 %
  • Aktivt forvaltet fond: 159 %
  • Giret indeksfond: 227 %

Man kan selvsagt diskutere de forutsetningene jeg her har lagt til grunn. Jeg har for eksempel forutsatt at du klarer å finne et aktivt forvaltet fond som over en tiårsperiode klarer å levere en meravkastning på ett prosentpoeng årlig. Det finnes så gode aktivt forvaltede fond, men de er i klart mindretall. Videre har jeg forutsatt at det blir relativt gode tider i aksjemarkedet og at lånerenten holder seg på et lavt nivå. Alt dette kan diskuteres, men noen forutsetninger må man ta.

Konklusjon

Jeg har mange ganger tidligere anbefalt indeksfond framfor aktivt forvaltede fond. Grunnen til det er hovedsakelig at indeksfond er så mye billigere enn aktivt forvaltede fond. Denne kostnadsfordelen er såpass betydelig at en rekke akademiske studier har vist at indeksfond gjerne slår aktivt forvaltede fond over tid.

Samtidig har jeg full forståelse for at mange ønsker å prøve å «slå indeks» når de investerer, og at man er villig til å øke risikoen (og kostnaden) noe for å klare det. Spørsmålet blir da hva man skal gjøre. Å investere i et aktivt forvaltet fond er en løsning, men det er ikke direkte enkelt å finne et fond som slår indeks over tid. En annen løsning er å gire opp et indeksfond. Begge løsningene kan føre til meravkastning over tid, så vurderingen blir hva man har mest tro på. Skal man satse på:

  1. at man finner et aktivt forvaltet fond som klarer å slå indeksen over tid
  2. at avkastningen i indeksfondet blir høyere enn lånerenten

Jeg mener personlig at det å gire opp et indeksfond vil være et bedre valg enn det å satse på et aktivt forvaltet fond, og jeg syns i hvert fall flere burde vurdere det som en mulighet. Fasiten på hva som er det beste valget vil selvsagt foreligge først i ettertid, men jeg mener at historien viser at det er større sannsynlighet for at aksjemarkedet som helhet gir meravkastning utover lånerenten på lang sikt enn at aktivt forvaltede fond klarer å skape meravkastning på lang sikt.

Her er noen anbefalinger hvis du vurderer å gire opp indeksfond:

  • Du bør kun vurdere dette hvis du har tilgang på lån med lav rente. Selv ville jeg ikke ha giret opp et indeksfond hvis renten var høyere enn 4-5 %. Forventet avkastning i aksjemarkedet er noe høyere enn dette, men det er greit å ha en liten sikkerhetsmargin.
  • Ta høyde for framtidig renteoppgang og ikke ta opp for mye gjeld totalt. Når du investerer i aksjemarkedet, er det svært viktig at du selv kan bestemme når du skal selge. Hvis du blir tvunget til å selge fordi renten øker så mye at du ikke lenger har likviditet til å dekke rentekostnadene (og eventuelt avdragene), er det gjerne på feil tidspunkt.
  • Noen er redd for at indeksfondenes økende popularitet kan føre til bobletendenser. Jeg tror denne frykten er overdrevet, men man skal alltid være litt forsiktig når noe blir mer og mer populært. Jeg vil derfor anbefale at du ikke plasserer for mye i indeksfond som følger de mest populære indeksene, for eksempel den amerikanske S&P500-indeksen eller den norske OBX-indeksen.

 

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, økonomisk uavhengighet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.