Multippelekspansjon

Mr. CoinAksjeskolen, Børs, Finance, Investeringer Comments

Multippelekspansjon er når markedet tillater en høyere prising av selskapene. Dette skjer gjerne fordi markedet priser på forventninger i selskapet eller på markedsutsikter i bransjen.

La oss ta for oss noen eksempler

Her er et skoleeksempel 1:

Kan være er et selskap med konstant inntjening og overskudd. Med en P/E på 15. Med andre ord tar det 15 år før du får tilbake investert kapital med dagens overskudd. Selskapet stiger på børs selv om dagens inntjening er den samme og selskapet prises herved med P/E 17. Hva skyldes dette? Med en rekordlav rente leter investorene etter best mulig avkastning på kapitalen. P/E 17 er jo tross alt bedre enn 3% rente i banken. For å gjøre det hele mer komplisert er det mange investorer med ønske om i viss direkteavkastning på kapitalen gjennom utbytte, vanligvis fra USA. Dette gjør at mange selskaper velger å gi utbytte selv om det ikke nødvendigvis er for fornuftig. Det skal tross alt ikke spesielt mye til for å gi en direkteavkastning over pengemarkedsrenten.

 

Eksempel 2

Et annet eksempel er selskaper som prises med vekst. Dette kan skyldes framtidsoptimisme om at overskuddet vil øke i de kommende årene og er med på å forsvare en høy P/E. Dette er spesielt vanlig i IT-selskaper typisk NASDAQ. Selskap 2 går per dags dato med P/E 30. Selskapet går med et lite overskudd og guider med vekst og en mangedobling av dagens inntjening. Dette gjør at risikovillige investorer velger å prise selskapet høyt med dagens resultater.

 

Eksempel 3

Dette er et selskap med overskudd, selskapet endrer strategi og bestemmer seg for å gi direkteavkastning på 10% i tillegg til en solid vekst og gode markedsutsiker. Dette gjør at nye investorer kommer på banen med å investere i selskapet. Et eksempel på dette er Storebrand. Alt dette total sett gjør at selskapet prises dyrere fordi markedet mener at selskapet skal prises dyrere på framtidig inntjening

Man skal heller ikke undergrave signalene fra selskapets ledelse om at bedriften går godt og at vi fra og med i dag kan gi deg en god direkteavkastning.

 

Eksempel 4

Denne må anses for å være omvendt multippelekspansjon. Dette fordi markedsforholdene forverres. Slik at historiske data ikke er realistisk i overskuelig framtid enten fordi selskapet er under en refinansiering eller fall i inntjeningen. Her er det fistende å trekke fram den ” omvendt multippelekspansjon” vi så i offshoreselskapene etter oljeprisjokket 2015. Her ble selskaper prises til langt under P/B altså EK og den tidligere balansen var dermed ikke lenger realistisk. Dette fordi markedssituasjonen hadde endret seg. Dette betydde i praksis at måtte refinansiere seg og eller at verdiene presenter i forrige årsberetning ikke lenger var et riktig grunnlag for å prise selskapet. Derfor er det viktig å være oppmerksom om slike ”value traps”. I og med at selskapet et selskap med ekstremt lav P/B ikke nødvendigvis er et godt kjøp. Kanskje også greit å nevne at kutt i utbytte ofte er et tydelig signal om at selskapet forventer lavere overskudd og markedsutsiker. Dette påvirker vanligvis prisingen av selskapet negativt.

 

I alle disse eksemplene ser vi noe som minner om multippelekspansjon både positivt og negativt. Dette fordi multipler ikke alltid viser det fulle bildet. Dette er noe du må ha i bakhodet, og gir behov for justeringer. Dette gjelder spesielt om du bruker multippel-indikatorer i forarbeidet med dine investeringer og valg av enkeltaksjer. Her kan så lite som å anslå framtidig råvarepriser være nok til å slå markedet.