Accenture: High performance. Delivered.

Thor ThorsenAksjer, Analyse Comments

 

Har valgt å ta for meg mitt nyeste og størst selskap i porteføljen nemlig Accenture i dette innlegget. Følte det hadde verdi for meg selv å få skrevet ned mine tanker, samt at det kunne gi verdi til mippbloggens lesere å se på et selskap med som har levert i en gode resultater i en årrekke og har virksomheten sin i en bransje som gjør det mulig å betale tilbake store deler av kontantstrømmen til aksjonærene.  

Accenture er et av verdens største selskap innenfor profesjonelle tjenester. Selskapet gir verdi til sine kunder gjennom konsulent tjenester og at de kan outsource deler av sin virksomhet til Accenture her er det gjerne snakk om IT drift. Selskapet har klienter i 120 land innefor 40 ulike bransjer. 98 av selskapet 100 største klienter har jobbet med Accenture i over 10 år noe som må sies å være veldig imponerende og betryggende.

Konkurranse fortrinn: 

  • Selskapets internasjonale virksomhet gjør selskapet attraktivt å jobbe med for multinasjonale selskaper. Det vil sannsynligvis virke enklere for store selskaper å ha et samarbeid med Accenture i flere land foran å ha ulike samarbeidspartnere i ulike land.
  • Kundelojalitet: 98 av selskapets 100 største kunder har vært kunde hos Accenture i over 10 år. Kanskje det som gjør meg mest optimistisk på selskapets fremtid er hvor bra det virker som de holder på sine kunder. Det gir mening at selskapet skal klare å holde på kunder som har outsourcet IT driften til Accenture ettersom det vil koste tid, energi og penger for kunder å bytte ut sine IT løsninger. Derfor mener jeg at en av selskapet bedre konkurransefortrinn kan være høy switching cost for deres kunder.

Tallene:

Som kommentar til tallene ovenfor bør jeg først å fremst nevne at jeg har justert ned 2013 og 2016 EPS ettersom det der var bokførte gevinster som kan anses som enkelt hendelser å derfor forstyrrer analysen. Av tallene ovenfor er det mye positivt å ta med seg utbytte, inntekter og inntjening stiger pent i hele perioden. Noe som er verdt å merke seg men som ikke kommer med her er at selskapet har økt utbyttet hvert eneste år siden 2006 med unntak av 2011. Dette vil altså si at selv i 2008 og 2009 økte utbyttet. At bunnlinjen vokser raskere enn topplinjen er også svært hyggelig å tyder på at selskapet har kontroll på kostnadene.

Ovenfor ser vi hvordan inntektene til selskapet er fordelt på ulike kunde grupper og ulike geografiske regioner. Kunde gruppene er relativt jevnt fordelt,  verdt å nevne er at selskapets største driver av vekst her er levering av digitale, sky og sikkerhetsløsninger løsninger. Her er det enkelt å se for seg videre vekst gitt den stadige økende digitaliseringen i samfunnet. På regioner ser vi at ca halvparten kommer fra Nord-Amerika.

Når jeg ser på prisingen av dette selskapet vektlegger jeg Pris mot inntjening og kontantstrøm først og fremst. Årsaken til at de er tilnærmet helt lik er at selskapet har lite verdijusteringer av eiendeler eller andre hendelser som ikke påvirker kontantstrømmen. Ettersom selskapet driver en kapital lett virksomhet hvor de har lite eiendeler gir de lite mening å se på prising opp mot bokført verdier.

P/E 20 for Accenture oppfatter jeg som fornuftig gitt selskapet gode historikk, kunde lojalitet og gode fremtidsutsikter. Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor selskapet handler billigere enn S&P 500 på inntjening. Som vi ser av buyback og utbytte yielden betaler selskapet all inntjening tilbake til aksjonærene. Jeg har også observert at Odin fondene anser selskapet for å være over kapitalisert, gitt at selskapet ikke finner attraktive investeringsmuligheter for denne kapitalen er det da muligheter for at det vil betales ut mer til aksjonærer enn selskapet tjener i en periode.

Snur vi P/E på hode vil vi få earnings yield som forteller deg som investor hvilken avkastning du kan forvente på dagens inntjening. Denne er nå 5%. Ser vi på veksten i denne inntjeningen har den ligget mellom 5%-12% siste 5 år. Altså må aksje kursen gå 5%-12% gitt at veksten opprettholdes for å holde samme prising som idag, itillegg vil du få et utbytte på 2%.

Oppsummering:  

  • Selskapet har levert stabilt lenge.
  • Selskapet holder utrolig bra på sine største kunder noe som gir en trygghet også i fremtiden.
  • Selskapet vil dra nytte av økende digitalisering.
  • Selskapets størrelse er i seg selv et konkurransefortrinn mot multinasjonale kunder.
  • Kapital lett virksomhet gjør at selskapet kan vokse uten store investeringer.
  • Attraktivt priset relativt sett mot S&P 500.

Punkter nevnt ovenfor er det som gjør meg positiv til aksjen å har gjort det til den største posisjonen i porteføljen. Posisjonen vil sannsynligvis øke etterhvert også, men ønsker å følge selskapet litt lengre å kanskje spre kjøpene noe.

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Accenture


Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville