Ting du BØR vite om Aksjesparekonto

Mads JohannesenFond, Investeringer Comments

September har meldt sin anmarsj og den store “happeningen” i finansnorge er lansert, den mye omtalte aksjesparekontoen. Jeg vil i dette innlegget snakke litt om hva jeg mener om dette og hva jeg skal gjøre med mine investeringer i kraft av denne kontoen. 

Det er vært mye fokus på fordelene med Aksjesparekontoen, og la det være klart: fordeler er det. i aksjesparekontoen kan du samle alle dine aksjer, aksjefond (fond med minimum 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis.

Og så lenge du holder deg innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt. Med andre ord, mye av de samme fordelene som en kapitalforsikringskonto gir deg, som egentlig er et lite “mini AS”.  En annen fordel her er også at uttakk av innskutt beløp fra kontoen blir skattefritt. Dette gjør at du som investor, som sitter på et eldre fond på en verdipapirkonto, enkelt kan flytte over til en aksjesparekonto, selge fondet og reinvestere det i et nytt og bedre fond.

Dette innebærer at vi som investorer får et skatteamnesti, foreløpig ut 2017, men det viskes i Finansdepartementet om en eventuell utvidelse av denne ordningen.

Dog, aksjesparekonto vil nok ikke passe alle investorer. Under har jeg listet opp 5 emner som DU som investor må være bevisst på hvis du er i en vurderingsprosess for å flytte over dine verdipapirer.

 

Hvilke muligheter(og ikke) gir aksjesparekontoen deg? 

Aksjesparekontoen gir deg mulighet til å ha enkeltaksjer (innenfor EØS, ikke USA blant annet), aksjefond(med minimum 80% andel aksjer og registert innenfor EØS) og børsnoterte egenkapitalbevis(sparebanker på Oslo Børs). Skulle du derimot av ulike grunner ønske en større fordeling av aksjer og renter, for eksempel nærmer du deg pensjonsalder og er mer interessert i å “deriske” investeringene dine, så er aksjesparekontoen ikke et valg for deg. Dette er fordi kontotypen kun tillatter aksjefond med minimum 80% aksjeandel. Dette er viktig å ha i minnet.  

Det samme gjelder dere som sitter på en stor grad av utenlandske aksjer, primært USA, dette er det heller ikke rom for i aksjesparekontoen, noe som er svært ubeleielig, da storparten av litt mer aktive sparere har eksponering i Amerikanske aksjer.

Kapital på aksje/fonds-konto

Unit Link produkter vil ikke være gunstig å flytte over fordi avslutningen av en fondskonto vil gjøre at man kommer i en svært uheldig skatteposisjon. Det er dessverre ikke mulig å flytte aksjefornd direkte ut fra en fondskonto over på en aksjesparekonto.

Løpende skatt på utbytte
Er du litt over snittet aktiv i markedet, vil sannsynligheten for at du har aksjer som betaler utbytte, være stor. Har man aksjer som betaler månedlig, kvartals eller årlig utbytte må man være OBS på at dette vil løpende bli beskattet på en aksjesparekonto, dette er svært uheldig for utbytteinvestorer, som det er relativt mange av i Norge i dag.

Implisitt vil dette si at du vil måtte “gir fra deg” endel av utbytte til skatt hver gang du mottar det, noe som vil ha store konsekvenser for din avkastning over tid. Har man utbytteaksjer, så vil jeg anbefale deg å tenke deg nøye om hva du gjør, har man en kapitalforsikringskonto i dag, så er det per i dag det beste alternativet for den type investering.

Realisering av tap

Slik som aksjesparekontoen er konstruert, anbefales det fra flere skatteeksperter å relaisere dette tapet for så å flytte kontanter over til den nye kontoen, da dette gir deg en større fordel enn ved å flytte over. Man får heller ikke fradrag fra tap på investeringer som selges med tap. Dette er noe som ved første øyekast er holdbart, siden man ikke kommer i skatteposisjon ved realiserte gevinster. Dog, ut i fra min tolkning av reglene, er man nødt til å terminere hele kontoen før man kan få fradragsberettiget skatten på tapet i investseringen. Her må man altså avslutte hele kontoen for å utnytte fradraget.

Fond i konfirmasjonsgaver, arv eller overføring 

Skulle du som investor være i posisjon til å gi bort aksje eller fondsandeler til dine etterkommere, kone/barn eller lignende, bør dette ikke nødvendigvis flyttes inn på aksjesparekonten. Dette vil dessverre utløse skatt, likt dagens VPS konto, noe som gjør at de som er i posisjon til dette, må vurdere en ekstra gang hva man skal gjøre.

Oppsummert, er det mange fordeler med å velge en aksjesparekonto. Personlig så kommer jeg ikke til å flytte over mine fond/aksjer på denne nye kontoen, da jeg i dag har en kapitalforsikringskonto som gir meg den “friheten” jeg trenger til å utføre min investeringsstrategi.

Jeg merker meg også at politiske reguleringer og vedtak har en tendens til å forrandre seg hvert fjerde år og for min del, som har planer om å holde mine fond i 40-50 år til så venter jeg heller med å gjøre dette til eventuelle andre reguleringer trer inn, for er det noe jeg har erfart så er det at politiske reguleringer skiftes alt ettersom hvem som er i posisjon for å vinne et valg.

 

Håper dette gir DEG som investor litt mer “kjøtt på beina” i din prosess vedrørende dette forslaget. Alle har ulike preferanser som investorer og du må gjøre det som passer deg, og ta alt av politiske reguleringer og lovendringer med en klype salt, for det vil forrandre seg med tiden.

 

Legger også ved finansdepartementets forskrift om aksjesparekonto, for de som skulle være interessert.  

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. 
Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville