Songa Bulk: Godt timet asset play?

Thor ThorsenAksjer, Investeringer Comments

Det er nå 1,5 år siden tørrbulk markedet virkelig lå nede med brukket rygg. Baltic dry var helt nede i 300, Golden Ocean måtte hente penger og et Capesize skip kunne leies for skarve 1000 dollar dagen. Siden den gang har Baltic dry steget relativt jevnt oppover til rett i underkant av 1000. Kan det nå være interessant å investere i tørrbulk? Jeg har hvertfall tatt for meg Songa Bulk.

Songa Bulk er et relativt nytt selskap som ble startet November 2016. Ideen til den tidligere Golden Ocean sjefen Hermann Billung var relativt enkel. Selskapet skulle kjøpe billige skip frem til november 2017, leie de ut på fast rate med lengde opp mot 1 år og så selge skipene eller selskapet innen 3-5 år når markedet forhåpentligvis har bedret seg. Med som “sponsor” fikk han i først runde med seg den anerkjente investoren/traderen Arne Fredly. Siden har selskapet kjøpt 10 skip kun med egenkapital og tok nylig opp gjeld for å kjøpe flere. Flåten forventes å komme opp i 15-18 skip. Under en oversikt over dagens flåte.

Kort om tørrbulk 

Tørrbulk skip er skip som frakter tørre råvarer. De råvarene det fraktes mest av er kull, jernmalm og korn. Skipene deles grovt sett i 3 kvaliteter. den første og største er Capesize som frakter mye jernmalm og kull med en god andel fra Brasil og Australia til Kina. En annen type er Panamax som er endel mindre og frakter mye korn spesielt fra Amerika, disse skipene er spesielt laget for å gå gjennom Panamakanalen. Den siste er Handysize/maxskip. Handysize/maxskip skipene går kortere rutere og mindre laster. Bruken er allsidig og rutene mange.

Markedsutsikter

Bransjens analytikere venter lav flåtevekst i den nærmeste fremtid. i 2017 forventes det en flåtevekst på 2% mens netto flåtevekst i 2018 forventes til 0%. På etterspørselsiden er det større usikkerhet, men konsensus forventning er at etterspørselveksten skal være sterkere enn flåte veksten noe som bør gi positive utslag for rater og skipsverdier. Ordre boken for nye skip var ved siste kvartalsrapport fra selskapet 700 skip. Nye regulatoriske endringer for ballast vann og drivstoff utslipp kan være drivere for skraping av eldre skip. Per nå er det 1800 skip eldre enn 15 år og 925 eldre enn 20 år. Alt i alt synes jeg dette fremstår positivt, men samtidig med usikkerheten rundt etterspørselsiden er det vanskelig å mene for mye.

Rater og pris

Rater er hentet fra hellenicshippingnews. I et forsøk på å regne på fremtidige inntekter for Songa Bulk har jeg brukt snittet av Atlantic og Pacific 6 mnd time charter rater. Det er ikke sikkert hva selskapet får leid ut skipene til så presisjon er ikke nødvendigvis det viktigste her, men vil gi en slags pekepinne.

Songa Bulks cash break even er 5750 dollar dagen ifølge selskapet selv før lånekost. Utifra en forutsetning om tidligere nevnte rater, 365 dager i året med drift som sannsynligvis er offensivt og cash break even på 5750 får vi mulighet til å se noe i i retning prising, inntjening og utbytte.

Som vi ser av tabellen over kjøper man her rett og slett 1 kr for 1 kr ettersom P/B=1. Hvilken avkastning kan vi da forvente på den kronen? Utifra tidligere nevnte forutsetninger vil man få 12 øre for hver krone man kjøper. Men dette er før kostnader på den lånte kapitalen, trekker vi fra rente kostnaden får vi 8 øre for hver krone før staten skal ha sitt og verdijusteringer av skipene som naturligvis ikke innvirker på kontantstrømmen.

Hvorfor er det greit å se litt på dette? For det første gir det en feeling på retningen av dagens inntjening og utbytte kapasiteten til selskapet. Selskapet har selv gått ut med at utbytte vurderes fra Q1 18 viss markedet lever opp til forventningene. Fult i tråd med Billungs tidligere uttalelse om at selskapet ikke ønsker å være bank for aksjonærene.  Dette er da med en flåte som er ca 2/3 av det som sist var ble nevnt som sannsynlig flåte størrelse når det nærmer seg jul. For 2018 ser jeg det da ikke som usannsynlig med over 5% i utbytte viss tørrbulk markedet forblir som det er per nå, men dette er som nevnt bare for å få en feeling mye kan skje.

Ledelse

Noe man kan finne interessant er at du her har en erfaren leder innen shipping som Hermann Billung som har fått mulighet til å bygge et selskap fra bunnen. Jeg tenker litt selskapet som et slags tørrbulk fond hvor man gir en dyktig forvalter lov til å kjøpe de skipene han har troen på at skal stige mest i verdi de neste 3-5 årene med en forventning om at de da skal selges å pengene returneres til deg som aksjonær, forhåpentligvis med en fin gevinst. Underveis er de mye som tyder på at man også vil få betalt ut mye av kontantstrømmen skipene generer i mellomtiden. Billung fremstår som en type det kan være greit å la gjøre denne jobben. For å få en bedre følelse på mannen anbefaler jeg å høre Herman Billung på besøk i både Pengepodden og på Hegnar. Verdt å merke seg er også Billung egen interesse i selskapet, han eier per nå aksjer for ca 2,8 millioner selv.

Oppsummering

Farer:

  • Etterspørselssiden er som sakt veldig usikker noe den alltids vil være. Opplever det som veldig stort og komplekst å skulle mene noe om etterspørselen for å få fraktet tørre varer på kort/medium sikt. Derfor har jeg altså valgt å ikke vektlegge dette i for stor grad i innlegget, men anser det som et uro moment tiltross for positive artikler som denne og denne.
  • Per nå er ordreboken lav, men en fare er at med engang det blir lønnsomt å eie tørrbulk skip vil rederne starte å bestille nye skip igjen. Viss det da blir flere skip på markedet enn det som det er etterspørsel etter vil man igjen få ulønnsomme rater, dette vil skje igjen spørsmålet er bare når.
  • Pirater. Ja du leste riktig pirater. Rundt Afrika har pirater vært en trussel for shipping virksomhet. Det er usikkert hvor utsatt Songas skip er for dette, men legger med en link til somaliske pirater og en nyere ang Nigeria for de som finner det interessant.

Muligheter:

  • Først å fremst synes jeg den lave ordre boken, regulatoriske endringer som kan stimulere til skraping og at vi kommer fra ulønnsomme nivåer gjør tilbudssiden interessant.
  • Ledelsen, Hermann Billung er som nevnt tidligere en erfaren mann innenfor tørrbulk shipping som har hatt mulighet til å kjøpe de skipene han har mest troen på de neste 3-5 årene. En fordel for aksjonærer i Songa Bulk er også at Billung vil time deres exit fra tørrbulk, ettersom han har uttalt at når verdiene har steget tilstrekkelig og rederne begynner å bestille skip igjen vil de selge selskapet/skipene.
  • At selskapet ser muligheten for å betale utbytte allerede fra Q1 18 er også verdt å trekke frem ettersom man da ikke sitter med dead money i 3-5 år mens man venter på at det skal selges.

Anbefaler også de som synes shipping virker spennende å lese boken Shipping man. Jeg leste selv denne etter at Hermann Billung anbefalte den på pengepodden og fant denne svært underholdene.

Avslutter med en tweet jeg føler passer kanskje spesielt bra når det kommer til shipping.

“When we know that we actually live in uncertainty, then we ought to admit it; it is of great value to realize that we do not know answers.”-Richard Feynman

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Songa Bulk


Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville