Oljeprisen

Mr. CoinBørs, Finance Comments

I dette innlegget at jeg for meg en veldebattert råvare, nemlig oljeprisen. Rundt 2015 stupte oljeprisen på grunn av overproduksjon. Den gang da ble skiferoljen pekt på som syndebukken. Under det verste ble det spådd dommedagsprofetier for Norsk økonomi. Disse spådommene har i liten grad slått til, særlig pga. oppdrettsnæringen. (Begge må antas å være sykliske næringer). Mange lokalsamfunn på Vestlandet må antas å være hardt rammet, selv om det verste forhåpentligvis er over.

Det eneste positive ved dette kan muligens være kutt i kostnader innen sektoren, noe som på lang sikt kan være vesentlig for en bærekraftig og langsiktig verdiskaping på Norsk kontinental sokkel.

Man må også påpeke at Norsk petroleumsproduksjon i det globale markedet kun utgjør om lag 3%. Dette gjør at Norge blir en liten spiller globalt. Det betyr også at hvis AS Norge slutter å produsere olje & gas i morgen, ja så blir vår andel erstattet av andre land.

En trigger som gjerne går igjen er fokus rundt børsnoteringen av Saudi Aramco. Det statlig kontrollerte oljeselskapet i Saudi. Dette fordi Saudi høyst sannsynlig ønsker å gi oljeprisen et løft i forkant av denne beryktede IPOen. (De ønsker mest mulig for eierandelene.)

Per nå har oljeprisen stabilisert seg på 45-55$. Det kommer stadig nye nyheter trigger og ikke minst spekulasjon rundt de mange faktorene oljeprisen er avhengig av. Dette fører til volatilitet og ikke minst støy i markedet, noe man skal være obs for.

Personlig tror jeg det er vanskelig å forutsi hvor dette ender. Saken er den at oljeprisen i stor grad er styrt av sterke krefter slik som OPEC. Oljeprisen har det tilfelles med alle andre markeder; den svinger og analytikerne bommer på både oppsiden og nedsiden. Men at oljeeventyret i Norge synger på siste vers må anses for å være litt naivt.

 

Avslutningsvis ønsker jeg anbefale alle å sjekke ut miniserien til Planet Money, der det per nå ligger ute 5 episoder.

Har du tips om mulige temaer for et blogginnlegg, kommenter under.