ABInBev: Bringing people together for a better world

Thor ThorsenAksjer, Børs Comments

Som ny blogger her på Mippbloggen var jeg først litt usikker på hva mitt første innlegg skulle omhandle. Før det slo meg at som student var det naturlig å ta for seg verdens største øl bryggeri, spesielt nå som det nærmer seg fadderuke for studenter over hele landet. Nemlig ABInBev som tilfeldigvis også nylig la frem Q2 tall.

ABInBev er verdens største øl bryggeri med ca 1/4 av verdens ølsalg og er verdens mest profitable konsum selskap. Selskapet har over 500 merkevarer hvor 7  anses for å være av de 10 mest verdifulle merkevarene i verden i øl kategorien. Deres globale merkevarer som nok også er de mest kjente i Norge er Budweisser, Corona og Stella Artois.

 Konkurranse fortrinn: 

Merkevarene: Selskapet har som nevnt tidligere 7 av de 10 mest verdifulle merkevarene i sin kategori hvor Budweisser anses for å være nr 1. Sterke merkevarer er i mine øyne det beste konkurranse fortrinnet man kan ha ettersom disse er svært vanskelig å kopiere. En annen fordel med sterke merkevarer er at selskap vil ha pricing power, noe som i dette tilfellet gjør at ABInBev kan vokse inntektene uten å at antall liter øl de selger gjør det samme.

Stordriftsfordeler: Ettersom ABInBev er et såpass stort selskap skal de ha mulighet til å kutte kostnader gjennom f.eks innkjøp av råvarer i store volum og effektivisering når de vokser seg enda større gjennom oppkjøp og sammenslåinger. SABMiller er et bra eksempel på dette hvor de allerede har kuttet 1,4 milliarder dollar i kostnader og anslår å kunne hente ut enda 2,8 milliarder dollar de neste 3-4 årene som følge av transaksjonen.

Ledelse:

Carlos Brito som siden 2004 har vært CEO i selskapet fremstår som en svært dyktig og fornuftig leder. Han er veldig opptatt av menneskene å hvordan han ønsker å utvikle sine ansatte gjennom å gi de utfordringer og muligheter. Brito har også uttalt at det gir mening å bruke penger på ting som betyr noe for konsumenten, som å støtte idrettsarrangementer/klubber og festivaler for å bygge videre på allerede sterke merkevarer. F.eks samarbeider Corona med world surf league og Bud lights sponsoravtale med NFL.

Noe jeg har funnet veldig interessant etter å ha lest Liars poker, hvor de ansatte hvertfall opplevde det som at de var underbetalte iforhold til inntjeningen de genererte til Salomon Brothers. Der ville ikke ledelsen øke lønningene til de ansatte ettersom de mente det var selskapet og ikke de ansatte som skapte inntektene. I motsetning mener Carlos Brito at ABInBev sitt eneste varige konkurranse fortrinn er talentfulle mennesker som de klarer å utvikle og holde i selskapet. Han mener altså at det absolutt viktigste i selskapet er dyktige mennesker, noe som jo er vanskelig å være veldig uenig i.  Mer om det her.

Kapitalallokering:

ABInBev sine prioriteringer i bruk av deres frie kontantstrøm er som følger:

1.Organisk vekst, enkelt forklart veksten selskapet klarer å levere minus vekst fra oppkjøp og sammenslåinger.

2.Nedbetale gjeld.

3. Vekst gjennom oppkjøp og sammenslåinger.

4. Utbytte. Når selskapet er fornøyd med investeringer i videre vekst og har betalt ned tilstrekkelig gjeld vil resterende kontantstrøm distribueres ut iform av utbytte.

Prioriteringene anser jeg som fornuftige forutsatt at investeringene i videre vekst vil ha høy nok lønnsomhet.

Utvalgte tall: 

Forventet 2017:

 • P/E=28
 • P/kontantstrøm=17,5
 • Utbytte Yield=3,21%

Q2 2017:

 • Inntekts vekst=5%
 • Vekst antall liter øl=2,1%
 • Resultatvekst=11,5%

Vekst globale merkevare inntekter Q2:

 • Budweisser=5,7%
 • Stella Artois=6,6%
 • Corona=16,6%

Det første som er verdt å merke seg her er at selv om antall liter øl ikke vokser så mye, så klarer selskapet fortsatt å vokse topplinjen i et brukbart tempo noe som tyder på at selskapet kan ha pricing power. Noe som kanskje er mer imponerende er at resultatet vokser over dobbelt så fort som inntektene. Selskapet vokser også bra med de store solide merkenavnene.

Årsaker til å ikke eie aksjer i ABInBev 

 • Pris: Selskapet kan anses dyrt priset på tradisjonelle multipler, derfor mener jeg at man må tro på en fremtidig vekst i selskapet for å kunne forsvare dagens pris. P/E 28 og P/Kontantstrøm 17 er selv i dagens lav rente klima noe i overkant. Til sammenligning handles Orkla på P/E ca 20.
 • Sin stock: En sin stock er et selskap som driver virksomhet som anses som umoralsk eller uetisk f.eks våpen, alkohol og tobakk. Noen investorer og fond vil bevist unngå ABInBev grunnet at en veldig stor andel av selskapets produkter inneholder alkohol.
 • Helse trender/regulatoriske endringer: Det er liten tvil om at alkohol har skadelig effekt på både kropp, hjerne og samfunn. Det er mulig at trender rundt helse og sunnhet i fremtiden kan føre til at mennesker vil ønske å konsumere mindre alkohol. Det er også mulig at det kan bli innført forbud eller høyere avgifter på alkohol slik som andre rusmidler selv om jeg ser dette som lite sannsynlig.

Oppsummering:

For å oppsummere mener jeg at ABInBev er en solid aksje som kan være bra som en bit av en portefølje. Jeg mener at sterke merkevarer og god ledelse kan være med på å bidra til vekst i inntjening, samt at fokuset på kutt av kostnader vil tjene aksjonærer godt ettersom mer av inntektene kommer ned på bunnlinjen. Samtidig er aksjen i minne øyne noe strukket pris, noe som gjør meg mer lunken i mitt syn på aksjen. Likevel har jeg relativt nylig valgt å kjøpe noen aksjer i selskapet av den grunn at jeg mener det kan gi OK avkastning over tid.

«It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.»-Warren Buffet

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i ABInBev.


Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på vårt nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville