Hvordan lykkes med «buy and hold»

PengebloggAksjer, Investeringer Comments

«Buy and hold», altså det å kjøpe aksjer og sitte på dem lenge, er i mine øyne en undervurdert strategi. I dette innlegget skal vi se litt på hvordan du kan lykkes med denne strategien.

Buy and hold blir sjeldent frontet av meglerbransjen. Grunnen til dette er opplagt. Buy and hold er en strategi som genererer svært lite kurtasjeinntekter, så kunder som følger denne strategien bidrar lite til meglerhusenes inntekter og overskudd. Strategien blir også ofte snakket ned, og man bruker gjerne ekstreme eksempler om hvor ille det ville ha gått hvis du investerte på et gitt tidspunkt, satt på posisjonene i så og så lang tid og deretter solgte på et gitt tidspunkt. Jeg syns det er veldig viktig å være klar over risikoen i aksjemarkedet, men når man skal ta beslutninger, syns jeg man bør legge mest vekt på forventet avkastning og gjennomsnittsverdier, og ikke på ekstreme eksempler. Det er farligere å sykle til jobben enn det er å ta bussen også (i hvert fall på kort sikt), men det betyr jo ikke at man skal slutte å sykle. Så lenge man legger mest vekt på de langsiktige, positive effektene og unngår irrasjonell adferd (av typen å sykle i 40 kilometer i timen på en trafikkert vei uten hjelm), går det jo bra med de aller fleste.

Det er flere grunner til at man bør vurdere buy and hold som strategi. For det første er det en billig strategi, og det er opplagt en fordel. For det andre har en rekke studier vist at de færreste lykkes med å skape meravkastning gjennom å være aktive i aksjemarkedet. Nå finnes det selvsagt mange tradere som faktisk klarer å skape meravkastning, men dette er mye vanskeligere enn det mange kanskje tror. Warren Buffett har uttalt at «The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.» Selv er jeg en stor fan av Buffett, og minner stadig meg selv på denne påstanden når det «klør i fingrene» etter å være aktiv. Buffett er for øvrig det ypperste eksempelet på at buy and hold er en god strategi, og jeg har derfor sitert han flere ganger i dette innlegget.

Buy and hold består av to viktige deler. Den første er «buy», altså det å velge ut og kjøpe aksjer. Det aller meste av det som er skrevet om aksjemarkedet handler nettopp om hvordan man skal finne de beste aksjene, så det skal ikke jeg skrive så mye om i dette innlegget. Men det er viktig å huske på at man må se etter aksjer med et langsiktig potensial når man skal bruke buy and hold. Utover dette kan du bruke mange ulike tilnærminger – du kan se etter aksjer i selskaper som har lang historikk, men som for tiden er på billigsalg (verdiinvestering), du kan se etter aksjer i nyere selskaper med sterk vekst (vekstinvestering) eller du kan bruke helt andre tilnærminger. Buy and hold egner seg også utmerket hvis man ønsker å investere i aksjefond. Jeg vil understreke at buy and hold ikke nødvendigvis er en veldig passiv strategi. Buffett leser for eksempel mange timer hver dag, og all den kunnskapen han i løpet av livet har tilegnet seg har bidratt til at han er en av verdens mest suksessfulle aksjeplukkere. Buffett er ikke passiv, og han jobber sannsynligvis flere timer per uke enn det de fleste av dere som leser dette gjør, men han er ikke aktiv på den samme måten som det en trader er.

Det andre delen av denne strategien er «hold», altså det å sitte lenge på de aksjene man kjøper. Strategien sier ingenting om når man skal selge, men det betyr ikke nødvendigvis at du skal sitte på aksjene for evig og alltid. Tålmodighet er imidlertid helt nødvendig hvis man skal lykkes med buy and hold, og her er noen tips for hvordan du kan lykkes med akkurat denne delen av strategien:

  • Ha en tidshorisont på minimum 10 år. Dette betyr ikke at du skal sitte så lenge på alle aksjer du kjøper (uventede ting kan skje), men i utgangspunktet bør du tenke så langsiktig. Buffett har uttalt at «If you don’t feel comfortable owning something for 10 years, then don’t own it for 10 minutes».
  • Du kan med fordel velge å ikke følge så veldig godt med på nyheter, analyser og kommentarer om aksjemarkedet. Disse har ofte et alt for kortsiktig fokus, og i mange tilfeller er de utarbeidet av meglerbransjen for å trigge deg til å være aktiv. Buffett har uttalt at «Never ask a barber if you need a haircut.»
  • Stop loss, altså det å selge aksjer som faller i verdi, framheves ofte av tradere til å være helt avgjørende for å bevare kapitalen. Men buy and hold er en investeringsstrategi, ikke en tradingstrategi. Stop loss er mest for de aktive, og passer derfor ikke inn i en så langsiktig strategi som buy and hold. Hvis du likevel ønsker å bruke stop loss, vil jeg anbefale deg å gi aksjene dine et betydelig «slingsringsmonn», for eksempel ved å bruke en stop loss på 50 % (altså at du selger først hvis en aksje halverer seg i verdi). Buffett har uttalt at «Unless you can watch your stock holding decline by 50 % without becoming panic stricken, you should not be in the stock market.»

Å tro at det å stadig gjøre noe er nøkkelen til suksess ligger på mange måter i den menneskelige natur. Tony Robbins og andre motivasjonsguruer sier jo også ofte ting som «The path to success is to take massive, determined action.» Å være så langsiktige som det Warren Buffett og Charlie Munger er i sin tilnærming til aksjemarkedet er derfor en «trained response», altså noe du må trene på fordi det ofte ikke føles naturlig. Kanskje mener du at buy and hold er en gørr kjedelig strategi og at du med ditt temperament og personlighet er nødt til å være mer aktiv, og det er greit nok. Det er veldig viktig å finne en strategi som fungerer for akkurat deg. Men i aksjemarkedet er det kanskje enda viktigere å være helt ærlig med seg selv. Hvis din trang til å være aktiv på sikt fører til at du ikke klarer å skape meravkastning, må du spørre deg selv om hva som egentlig er målet ditt med å trade eller investere. Hvis målet ditt er høy avkastning på sikt (som det jo bør være), bør du absolutt vurdere buy and hold som en strategi. Ikke nødvendigvis for hele porteføljen din, men i hvert fall for en del av den. Husk at en årlig forskjell på noen få prosentpoeng mellom din avkastning og den avkastningen du kunne ha oppnådd i et indeksfond kan bety svært mye på lang sikt. Men det gjelder å skape denne differansen i riktig retning. Hvis du klarer å finne gode aksjer og bruker buy and hold, blir differansen positiv og den økte avkastningen går til deg selv. Er du aktiv, men ikke følger en god strategi, blir det fort til at differansen blir negativ og at det er megleren som sitter igjen med den.

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.