20 aksjebøker du bør lese

PengebloggAksjer, Børs, Investeringer Comments

Jeg begynte å interessere meg for aksjemarkedet allerede da jeg var i tenårene. Det er nå over 20 år siden. I løpet av disse årene har jeg lest mange aksjebøker. Jeg har ikke ført noen komplett oversikt, men vil anslå at det er snakk om et sted i mellom 80 og 100 ulike bøker så langt. Noen ytterst få av dem har vært direkte dårlige, men de aller fleste av dem har jeg lært noe av. Noen bøker har imidlertid pekt seg ut som de beste, og i dette innlegget skal jeg presentere 20 aksjebøker som jeg mener du bør lese. Selv har jeg lest mange av disse 20 bøkene flere ganger.

De fleste av bøkene jeg her skriver om omhandler flere ulike aspekter rundt det å investere eller trade i aksjer. Jeg har likevel gjort et forsøk på å gruppere dem. Til sammen vil jeg påstå at disse 20 bøkene dekker det meste av det «pensum» en investor eller trader trenger for å kunne klare å skape meravkastning i aksjemarkedet.

Vit hva du kjemper imot

 1. A random walk down Wall StreetBurton Malkiel

Å oppnå meravkastning i aksjemarkedet er ingen enkel sak. De fleste kan klare det enkelte år, men over tid er det slik at de fleste faktisk taper på å være aktive i aksjemarkedet. For majoriteten av oss vil det å investere i billige indeksfond være den løsningen som gir best avkastning på sikt.

Jeg ønsker ikke å ta fra deg motet, men A random walk down Wall Street drøfter på en utmerket måte hvor vanskelig det er å slå indeksen på sikt, og dette «akademiske synet» på aksjemarkedet mener jeg alle har godt av å ha i bakhodet.

Aksjefond

 1. Common sense on mutual fundsJohn Bogle

Å kjøpe andeler i aksjefond kan være en utmerket måte å investere i aksjer på. Man kan enten ha en portefølje som kun består av fondsandeler, eller man kan ha en blanding av enkeltaksjer og fondsandeler.

Mange som investerer i aksjefond gjør det imidlertid på feil måte. De velger dyre og dårlige fond, og de kjøper og selger på feil tidspunkt. Common sense on mutual funds er en av de beste bøkene om nettopp aksjefond, og er en bok som alle som opererer i aksjemarkedet bør lese.

Mange ulike tilnærminger

 1. All about stock market strategiesDavid Brown og Kassandra Bentley
 2. The Financial Times guide to selecting shares that perform: 10 ways to beat the stock market Richard Koch og Leo Gough

Det finnes ikke én beste tilnærming til aksjemarkedet. De som snakker som om det bare finnes én måte å skape meravkastning på, mener jeg avslører at de ikke helt vet hva de snakker om. Det finnes mange måter å skape meravkastning på, og du må finne den eller de strategiene som passer for akkurat deg og som du klarer å følge over tid. I bøkene All about stock market strategies og The Financial Times guide to selecting shares that perform: 10 ways to beat the stock market drøftes en rekke ulike strategier på en flott måte, og disse bøkene kan være til god hjelp hvis du er litt usikker på hvilken strategi som passer for akkurat deg.

Verdiinvestering

 1. The intelligent investorBenjamin Graham
 2. The Warren Buffett wayRobert Hagstrom
 3. The education of a value investor – Guy Spier

Verdiinvestering er en populær strategi blant de som investerer i aksjemarkedet. Verdiinvestorer ser gjerne etter gode selskaper som har eksistert lenge, men som av ulike årsaker er lavt priset. En av grunnene til at verdiinvestering har blitt såpass populært er suksessen til den verdenskjente investoren Warren Buffett, som i en årrekke har vært en av verdens aller rikeste.

Jeg anbefaler tre bøker om verdiinvestering. Den første er The intelligent investor. Dette er selve «bibelen» om verdiinvestering. Warren Buffett (som var elev av Benjamin Graham) skal ha uttalt at denne boken er «By far the best book on investing ever written.», og det i seg selv er en grunn til å anbefale den. Selv om denne boken inneholder veldig mye verdifull informasjon, så er den gammel og har et ganske tungt språk, så den er ikke blant de letteste å lese. Men suksess i aksjemarkedet kommer ikke gratis, så det bør ikke være en unnskyldning for ikke å lese denne glimrende boken.

Den andre boken er The Warren Buffett way, som er en av de bedre bøkene som er skrevet om hvordan Warren Buffett investerer (Buffett har ikke skrevet noen bøker selv, men det er skrevet veldig mange bøker om han).

Den tredje boken er en jeg nylig leste selv for første gang, og som jeg likte veldig godt. The education of a value investor er en ganske personlig bok med veldig mange god tips om hvordan en verdiinvestor tenker. Også i denne står Warren Buffett og hans visdom sentralt.

Vekstinvestering

 1. One up on Wall Street – Peter Lynch
 2. How to make money in stocksWilliam O’Neil

Der verdiinvestorer gjerne ser etter etablerte selskaper på billigsalg, ser vekstinvestorer ofte etter nye selskaper som er i kraftig vekst. I boken One up on Wall Street står det blant annet om hvordan du kan gå fram for å bruke trender og endringer du observerer i detaljhandelen som utgangspunkt for å velge ut vekstaksjer, og i How to make money in stocks er den kjente strategien CAN SLIM beskrevet. I denne strategien bruker en blanding av fundamental og teknisk analyse, og den har i flere undersøkelser vist seg å kunne gi god meravkastning.

Sykluser

 1. The little book of stock market cyclesJeffrey Hirsch

Du har sikkert hørt at det er svært vanskelig å time bunner og topper i aksjemarkedet, og det stemmer. Det er likevel slik at det er en god del gjentagende mønstre og sesongsvingninger som det kan være greit å ha en viss kjennskap til. I The little book of stock market cycles drøftes en rekke kjente og mindre kjente gjentagende mønstre.

Generelle tradingbøker

 1. High probability tradingMarcel Link
 2. Aksjekjøp og daytradingOddmund Grøtte

Å lykkes med trading krever at du både har et fortrinn, et godt oppfølgingssystem (som blant annet sier noe om når du skal selge) og psykologisk kontroll. High probability trading og Aksjekjøp og daytrading tar begge for seg de fleste aspekter rundt det å trade på en ærlig og god måte. Begge er godt skrevet og fulle av gode råd, og forfatterne har begge lang erfaring som tradere.

Å utvikle en tradingstrategi

 1. Trade your way to financial freedomVan Tharp

En utbredt myte når det er snakk om aksjer er at det å skape meravkastning nesten bare handler om det å velge de riktige aksjene. I boken Trade your way to financial freedom knuses denne myten. Det å ha et godt oppfølgingssystem og psykologisk kontroll er like viktig som det å velge de riktige aksjene, og i denne glimrende boken diskuteres alle aspekter rundt det å utvikle en solid tradingstrategi.

Trendfølging

 1. Trend FollowingMichael Covel

En ekstremgren innenfor trading er det som kalles for trendfølging. En ren trendfølger anser alt annet enn pris for irrelevant informasjon. I boken Trend following diskuteres denne strategien.

Adferdsfinans og psykologisk kontroll

 1. The little book of behavioral investingJames Montier
 2. Trading in the zone – Mark Douglas

God kjennskap til menneskelig adferd er av avgjørende betydning for å lykkes i aksjemarkedet. Det er skrevet veldig mange gode bøker om menneskelig adferd, men i dette innlegget begrenser jeg meg til bøker om aksjemarkedet. The little book of behavioral investing en god innføringsbok om typiske feil vi mennesker veldig ofte gjør i aksjemarkedet, mens Trading in the zone tar for seg viktigheten av at tradere er avbalanserte og har kontroll på følelsene sine når de trader.

Gode tradinghistorier

 1. Market wizardsJack Schwager
 2. Reminiscences of a stock operatorEdwin Lefèvre
 3. How I made $2,000,000 in the stock marketNicolas Darvas
 4. Lessons from the greatest stock investors of all time – John Boik

Det er skrevet en rekke gode tradingbøker som tar for seg erfaringene til legendariske trader.

Market wizards inneholder intervjuer av en rekke kjente og litt mindre kjente tradere. På slutten av boken oppsummerer forfatteren lærdom fra alle intervjuene på en meget god måte. Market wizards er en knallgod bok, og forfatteren har også skrevet tre oppfølgere til boken, samt en mer kortfattet «oppsummeringsbok» kalt The little book of market wizards.

Reminiscences of a stock operator er sannsynligvis den mest legendariske tradingboken av dem alle. Boken handler om den kjente traderen Jesse Livermore (Livermore var et vidunderbarn med fotografisk hukommelse, og er av mange ansett som en av tidenes aller beste tradere) og er full av gullkorn. Livermore skrev også en bok selv, How to trade in stocks, som absolutt også er leseverdig.

How I made $2,000,000 in the stock market er en skikkelig fascinerene bok om hvordan danseren Nicolas Darvas etter lang tids prøving og feiling klarte å knekke markedskoden og ble rik i aksjemarkedet. Darvas var forresten et multitalent som lyktes på mange områder, og han skrev også flere andre bøker, blant annet The anatomy of success, som er en meget bra selvutviklingsbok.

Lessons from the greatest stock investors of all time gir en kortfattet beskrivelse av fem kjente trader – Jesse Livermore, Gerald Loeb, Bernard Baruch, Nicolas Darvas og William O’Neil. På slutten av boken er det et kapittel som tar for seg likhetstrekk mellom alle disse traderne. Til sammen opererte disse fem traderne i godt over hundre år i aksjemarkedet (kun O’Neil lever fortsatt), så de teknikkene og strategiene som disse utviklet og brukte har virkelig tålt tiden tann.

Bøkene om erfaringene til noen av historiens største tradere er blant mine personlige favoritter, og jeg har lest alle de nevnt ovenfor flere ganger. Når jeg selv opptrer irrasjonelt i aksjemarkedet og blir irritert på meg selv på grunn av egen adferd, finner jeg en viss trøst i å vite at store og svært intelligente tradere som Livermore og Darvas gjorde mange av de samme feilene selv. Man trenger langt ifra å opptre perfekt for å skape meravkastning i aksjemarkedet, men man er nødt til å ha evnen til å lære av egne feil, slik at man ikke gjør de samme blunderne om og om igjen.

Verdien av bøker

Nå har jeg gitt deg tips om 20 gode aksjebøker. Kan du nå først lese alle 20, deretter opprette en konto hos en nettmegler og så bli mangemillionær? Sannsynligvis ikke. Det holder ikke å lese bøker hvis du skal lykkes i aksjemarkedet. Erfaring er også utrolig viktig. Du vet ikke hvordan du selv vil opptre i aksjemarkedet før du har «skin in the game», altså at du investerer eller trader med egne penger. Hvis jeg fikk valget mellom å motta råd fra en som har lest 1 000 aksjebøker, men som ikke selv har investert eller tradet noe, og en som kun hadde lest fem bøker, men hadde ti års praktisk erfaring, ville jeg uten tvil ha valgt å høre på han med erfaring. Samtidig skal man ikke overdrive betydningen av erfaring heller. Mange tradere og investorer (og andre innenfor helt andre yrkesgrupper) evner ikke å lære av sine feil og legger ikke vekt på å videreutvikle seg, og da blir de heller ikke noe bedre. Hva hjelper det med 20 års erfaring hvis det egentlig er snakk om at man har gjentatt det samme året 20 ganger.

For å få mest mulig ut av disse aksjebøkene anbefaler jeg følgende:

 • Les bøker og skaff deg praktisk erfaring parallelt.
 • Ikke ha hastverk. Å bli en dyktig trader eller investor er en modningsprosess, så du kan ikke lese alle 20 bøkene på én måned og tro at du er klar for å gruse indeksen. Det er mye bedre å lese kun en eller to bøker hver måned samtidig som du skaffer deg praktisk erfaring.
 • Ikke slutt å lese bøker etter at du har lest disse 20 bøkene én gang. De du liker best kan du med fordel lese flere ganger, og i mange av dem er det tips til andre gode bøker.
 • Bestem deg for å bli en evig student. Når du begynner å se på deg selv som utlært, nærmer du deg slutten på din karriere som trader eller investor. Tenk på Warren Buffet og Charlie Munger i denne sammenheng. De er begge godt voksne menn (Buffett er 86 og Charlie er 93 når dette skrives) og er god for mange milliarder, men de leser og lærer seg nye ting fremdeles.
 • I dette innlegget har jeg anbefalt 20 aksjebøker, men skal du lykkes som trader eller investor, kan du med fordel også lese bøker innenfor andre sjangre. Gode tradere og investorer har gjerne en del kunnskaper innenfor fagområder som psykologi, økonomi, historie, geografi osv.

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.