Trader eller investor? Eller noe midt imellom?

PengebloggAksjer, Børs, Investeringer Comments

Begrepene trader og investor brukes ofte litt om hverandre. Dette skyldes sannsynligvis at det er mange likhetstrekk mellom dem. Jeg mener imidlertid at det også er en god del forskjeller, og at det kan være greit å være litt mer bevisst på hvilket begrep vi bruker i den enkelte sammenheng.

Siden det ikke finnes noen klare definisjoner på hva det innebærer å være en trader eller en investor, la meg illustrere min forståelse ved et par eksempler:

Ivar Investor er en analytisk og tålmodig mann. Han bruker mye tid på å forstå de selskapene han vurderer å investere i. Han leser alt av selskapsrapporter, han gjør en vurdering av nøkkelpersonene i ledelsen og styret for hvert selskap, han leser på ulike nettfora om hva kundene sier om selskapene og deres produkter og så videre. Ivar investerer bare når han kjenner et selskap godt, og han gjør kun noen få transaksjoner i året. De fleste av aksjene han kjøper sitter han på i mange år. Ivars langsiktige mål er god verdistigning på porteføljen sin, men han er også veldig opptatt av og stolt av at han får være med på den langsiktige verdiskapingen som skjer i de selskapene han investerer i. Ivar bryr seg lite som at aksjekursene svinger, og selger aldri kun fordi de faller. Salg gjøres bare når han ikke lenger har tro på det langsiktige potensialet for de selskapene han har investert i. Ivar er en stor fan av Warren Buffet, og har en rekke bøker om han i bokhylla på sitt hjemmekontor. Og boka The intelligent investor av Benjamin Graham har han lest så mange ganger og understreket så mye i at han snart må kjøpe seg en ny.

Tove Trader jobber med bakgrunn i kunnskapen om at et godt selskap og en god aksje ikke nødvendigvis er samme sak. Tove liker å følge litt med på hva som rører seg i næringslivet, men når hun trader legger hun ikke vekt på fundamentale forhold ved selskapene i det hele tatt. Pris- og volumdata og ulike tekniske formasjoner er det eneste hun forholder seg til, og hun har en nedskrevet strategi med helt klare regler for kjøp, risikohåndtering og salg. Tove er opptatt av å bevare kapitalen sin, og hun kutter derfor alle tap med en gang de kommer opp i en viss størrelse. Tove er ingen daytrader, men hun trader relativt hyppig og sitter ofte bare noen få dager på de aksjene hun kjøper. Hun selger imidlertid ikke så lenge kursen fortsetter å stige, så i enkelte tilfeller sitter hun på aksjer i noen måneder. Tove ser på det å tape som en del av spillet, og hun har lang nok erfaring til å vite at mange tap på rad vil skje med ujevne mellomrom, og at det gjelder å holde hodet kaldt når det skjer. Tove har lest en rekke tradingbøker, og favorittbøkene er Market Wizards-bøkene av Jack Schwager, Trade your way to financial freedom av Van Tharp og High probability trading av Marcel Link.

Som du ser, så er tilnærmingen til Ivar og Tove veldig forskjellig. Begge klarer, på grunn av at de er dyktige, å skape meravkastning over tid, selv om de arbeider på to helt forskjellige måter. Eksemplene om Ivar og Tove er satt på spissen, men de er for å illustrere at investorer har et mye mer langsiktig perspektiv og som regel legger mest vekt på fundamentale forhold ved selskapene de kjøper aksjer i, mens tradere er mer kortsiktige i tankegangen (når det gjelder den enkelte trade, ikke nødvendigvis når det gjelder avkastning og langsiktige mål) og legger mye mer vekt på trender og kortsiktige kursendringer.

Hvorfor mener jeg så at det er så viktig å skille på tradere og investorer? Grunnen til dette er at du fort kan få problemer hvis du prøver å være begge delene på samme tid. En investor som plutselig begynner å tenke og handle som en trader, kan fort ende opp med å selge feil aksjer. Og en trader som forelsker seg i en aksje og plutselig begynner å tenke som en investor når en aksje faller kraftig, ender fort opp med å bryte den gyldne tradingregelen om at man skal kutte tapene tidlig og ri på vinnerne. Slik vinglete oppførsel er slett ikke uvanlig blant nybegynnere i aksjemarkedet, og dette er en av hovedforklaringene på at de fleste ikke klarer å skape meravkastning.

En annen grunn til at du bør skille på det å være en investor og det å være en trader er at råd og tips som gjelder for én av disse rollene ikke nødvendigvis gjelder for den andre. Visdomsord fra Warren Buffett er ikke alltid av noe særlig verdi for tradere, og visdomsord fra Ed Seykota er ikke alltid av noe særlig verdi for investorer. De som har operert i markedet en stund forstår dette, men nybegynnere kan fort bli veldig forvirret av at rådene fra verdenskjente aksjeguruer spriker i alle retninger.

La meg presisere at du godt kan være både investor og trader (jeg er selv det), men helst ikke for de samme aksjene på samme tid. Det finnes også mange hybridstrategier, altså strategier som bruker elementer fra både tankegangen til tradere og investorer. Et eksempel på dette er CAN SLIM-strategien til William O’Neil. Men selv om du bruker en slik hybridstrategi, er det svært viktig at du holder deg til strategien over tid, og ikke stadig skifter tanke- og handlingsmåte. Disiplin rundt det å holde seg til den valgte strategien er helt avgjørende for både investorer og tradere. Jeg mener også at tradere kan ha stor nytte av å vite litt om hvordan investorer tenker og vice versa. Tradere og investorer har ulike funksjoner i markedet og utnytter ulike svingninger, men de er tross alt begge aktører i det samme markedet. Når en investor kjøper aksjer i et selskap vil det ofte være en trader han kjøper fra.

Helt til slutt vil jeg nevne at både investorer og tradere har viktige oppgaver i aksjemarkedet. Investorer bidrar til langsiktig finansiering av selskapene på børsen (som jo er selve grunntanken bak det å ha et verdipapirmarked), mens tradere bidrar til at dette markedet er likvid (som jo er særdeles viktig for at aksjemarkedet i det hele tatt skal fungere som en markedsplass i praksis). Drittkasting mellom investorer og tradere og påstander om at den ene gruppen er mer nyttig eller mer moralsk enn den andre liker jeg derfor dårlig.

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.