Viktigheten av et godt management

Mr. CoinAksjeskolen, Investeringer Comments

I dette innlegget tar vi for oss en faktor man ofte glemmer i vurderingen av selskapet. Nemlig viktigheten av at selskapet har et kompetent management.

Først er det viktig å huske at det eksisterer flere veier til mål. Enten du er en verdiinvestor – trendfølger eller fundamental analytiker. Personlig har jeg den seneste tiden fått opp øynene for en strategi de fleste glemmer, nemlig å se på historikken til ledelsen i selskapet/gründerne. Dette er de som til syvende og sist skal styrke skuta og derav skape merverdiavkastning til deg gjennom investeringene dine.

Det å plukke selskaper med en ledelse man kan stole på kan ofte være en smart måte å skille klinten fra hveten. Dette er på mange måter en alternativ måte å analysere historisk data slik som teknisk analyse og fundamental analyse gjør. Ingen av disse gir ikke garanti om gevinst, men gir ofte et bedre grunnlag i beslutningsprosessen. Det er derfor viktig å huske at de fleste i næringslivet går på en smell i ny og ned. Da blir det desto viktigere at man beskytter kapitalen man innehar gjennom å ta tap. Hensikten er ikke­­­ å ta tap for å tape, men for å ta tap om investeringen går feil vei. Det er ekstremt viktig å huske at det alltid vil komme nye muligheter i markedene.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Slik Murphy´s lov påpeker:

Det er derfor viktig å huske at de beste kan gjøre feil. Man kan også argumentere for at aksjemarkedet til syvende og sist ender opp med å være en konkurranse i feilvalg.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Men la oss ta et skritt tilbake. Det viktigste for deg som en privat sparer eller investor er mest sannsynlig å beskytte kapitalen man innehar. Da kan det å se på ledelsen være et bra supplement til annen historisk data. Dette fordi de dyktigste hodene har en tendens til å lykkes ”over alt”.

Et annet styrketegn jeg ønsker å fremheve er at ledelsen og en eventuell konsernsjef burde være tjent med framtidig verdiskaping på lik linje med investorene. Derfor er det alltid en styrke om ledelsen og styret har investert betydelig kapital de ikke har til hensikt å tape. Dette for å redusere risikoen for at ledelsen utnytter sin stilling på bekostning av aksjonærene.

Det kan også være positivt om selskapet har finansielle muskler i bakhånd ved framtidig kapitalinnhenting. Det kan også kortsiktig gi kursoppgang om selskapet har ”bjellesauer” på eiersiden i selskapet. Men det kan også slå ut andre veien. Dette fordi det alltid er andre med samme kunnskap fra et tidligere tidspunkt enn deg. Dette skjer gjerne hvis ledelsen er flinke med relasjonsbygging ovenfor eventuelle investorer.

Det er også viktig å merke seg at det historisk har vært fornuftig å følge innsiderne ved kjøp. Dette er noe Finansavisen omtaler hver uke gjennom innsiderporteføljen. Dette er et tegn på at innsiderne ser på selskapet som billig i deres perspektiv.

Til slutt kan man trekke fram to selskaper på Oslo Børs innen samme bransje der ledelsen har vist seg vettug i tidligere lederposisjoner. Det finnes også andre selskaper på Oslo Børs der man kan trekke parallellene til tidligere selskaper med suksess.

Et eksempel er Axactor med Endre Rangnes i spissen. Ragnes var blant annet med på å bygge opp et annet inkassoselskap nemlig Lindorff. Det at han har hatt suksess tidligere er et tegn på at han er kapabel til å gjøre det igjen

Og til slutt B2 Holding der både Olav Dalen Zahl og Jon Harald Nordbrekken har klart å utrette gode resultater i Aktiv Kapital tidligere.

Det er viktig å huske på at alle selskaper er forskjellige. Husk også at de fleste selskaper i samme sektor har visse likhetstrekk bare med sin egen vri. Kan for eksempel være slik som i nevnte selskapene. Axactor og B2 Holding er begge inkassoselskaper. Her er hovedforskjellen at de opererer i litt forskjellige land.+

Disclaimer: Dette innlegget er ikke men å være en oppfordring om kjøp eller salg av omtalte aksjer. Men heller inspirasjon til leseren med tanke på framtidige beslutninger. Mr. Coin tar ikke ansvar for mulige tap. Det er ekstremt viktig å være kildekritisk. Det gjelder også dettet innlegget. Derfor ønsker jeg å minne om at leseren(e) må gjøre sine egne vurderinger av enkeltselskaper.