Fish to the people!

Mads JohannesenAnalyse Comments

Selv om vi i Norge har hatt en nedadgående trend med tanke på oljeinntekter har Laksesektoren reddet både AS Norge og Oslo Børs. Flere av selskapene har mangedoblet seg i verdi de siste årene. Dette har ført til at analytikerkorpset har trodd at prisene skulle videre på sin himmelferd. Dog ser vi i starten av 2017 at samtlige selskaper er … Read More

Recent Purchases – Beer, Food, Clothes and Real Estate

StocklesUncategorized Comments

Yesterday was one of the sunniest days here in Bergen, Norway. I had an offer to go on a date with a beautiful girl this saturday, but as any sane and reasonable 24-year-old in his best years, I followed my inner instinct. I politely declined, and choose to watch two old men almost close to 100 talking about finance, stocks, … Read More