Månedsrapport Mai: Shale oil forbannelse?

Mads JohannesenMånedsrapport Comments

Vi legger bak hos en turbulent måned med flere store markeds-hendelser. Vi har i løpet av Mai måned stått gjennom valget i Frankrike, resultats-sesong og OPEC møte. Dette kaller jeg en begivenhetsrik måned!  Til tross for dette er Oslo børs opp i området 2%, men store svingninger opp og ned intradag- hva skal man tro om månedene fremover?

 

Porteføljen min fortsetter å øke til Oslo Børs og jeg er i skrivende stund opp 10,2% hittil i år, mot hovedindeksen som har hentet seg veldig inn i Mai med 3,9%. Storebrand og Sparebanken Midt Norge er de selskapene som har gitt meg mest problemer denne måneden, med en nedgang på 3,5% på begge selskaper. Mai måned har vært en noe mer “pro” råvare måned, der man helst skulle hatt mer syklisk eksponering. Jeg er allikevel fornøyd med selskapene jeg har i porteføljen, og det er gledelig og se at Hemfosa endelig har startet sin reprising og har gått 6% siste måned.

Som en side-notis har jeg også tatt inn Oljeservice-selskapet Polarcus i porteføljen. Denne har vært opp 20% og per i dag er jeg i 0 igjen, så dette svinger. Grunnen til at jeg tok inn Polarcus er at selskapet guider økt utnyttelse av sine båter (95% ut Q3-17) og jeg tror dette selskapet kan doble seg ganske enkelt. Selskapet er i dag priset til 350 Millioner kroner. Med 1,3MRD kroner i cash og lånefasiliteter som er “skjøvet på” av bankene i påvente av et bedre marked ser jeg det som et attraktivt risk/reward case. Hvis man ser kun på stålprisen, er altså selskapet sin egenkapital priset under verdien av en enkelt båt’s markedspris. Polarcus har 7 båter, så logisk sett er det en brist i markedet her. Ledelsen har siste måneden også kjøpt aksjer i selskapet, noe jeg ser som særs positivt.

For all del, selskapet har bøttevis med gjeld og jeg har like lite peiling på hvor oljeprisen går som en hvilken som helst oljeekspert. Jeg holder i alle fall selskapet inntil noe annet er bevist.

 

Litt om markedet generelt

Etter noen måneder i “ingenmannsland” både på nyhets-fronten og markedsmessig, er vi endelig inne i den spennende resultatssesongen igjen. De Amerikanske storbankene har allerede vært i ilden der de fleste har prestert markert over forventninger og har bidratt til at Amerikanske S&P-500 og Nastaq legger bak seg en god Mai måned. Her hjemme har alle selskaper av betydning for OSEBX levert tall. Det har stort sett vært tall som har levert i henhold til eller over konsensus. Unntaket er nok en gang energisektoren, der analytikerne tydeligvis har alt for høye forhåpninger til kostnadsbesparelser og råvarepriser.

Jeg tror fortsatt at det er “stock picking” som gjelder, spesielt på de Nordiske børsene. Skal jeg tørre å bevege meg ut på et råd ville jeg vektet meg opp i finansaksjer og begynt å kikket på endel av lakseselskapene som har falt med 25% siden nyttår. Her kan det være avkastning å hente om man er flink med timingen.

Mai måned har vist seg å være bra for sykliske aksjer, og i neste uke vil jeg publisere en analyse av Ocean Yield, som jeg ser på som et svært spennende shipping case, men endel mindre risiko enn de vanlige rederiene, mer om dette i neste uke altså.

Oljeprisen
Oljeprisen har også vært i fokus i Mai. Fra å gå inn i Mai måned i området 50 dollar har man sett et ganske kraftig fall og før man har sett en liten opphenting den siste perioden og man ligger ved utgangen av Mai på 52,5 USD per fat olje. Jeg synes oljemarkedet er vanskelig å forholde seg til og når man leser at Oljeprisen kan variere med et intervall på ca 10 USD kun grunnet finansiell spekulasjon, er det naturlig at prisen på Olje er volatil. Grunnen til dette er at det finansielle markedet er så ekstremt mye større enn det fysiske markedet. Her sitter det altså store fond og tradere å kjøper opsjoner, derivater og andre finansielle instrumenter, og dette kan styre retningen til oljeprisen i det korte bildet, uavhengig av hva som faktisk skjer i produksjonen.

Vi har også hatt en OPEC møte som resulterte i at OPEC fortsetter kuttet de neste 9 månedene. Dette har vært et hett tema i markedet de siste dagene, da Shale Oil produksjonen ser ut til å kunne produsere stadig mer og til en lavere “break-even” kost enn tidligere antatt. Jeg tror OPEC er nødt til å kutte enda mer enn hva de har blitt enig om i dag, da det ikke ser ut til å hjelpe nevneverdig med tanke på en snarlig prisoppgang. Vi får se hva dette resulterer i, faktumet er i alle “eksperter” verden over har undervurdert Amerikansk produksjonsevne og jeg tror det rockes hardt i diverse excel-ark og modeller i diverse meglerhus om dagen for å “predikere” veien videre.

Her kan du lese en god artikkel om oljemarkedet. 

 

Min portefølje

Porteføljen min ser slik ut 29.05.2017. Som den observante leser du er, ser du at jeg er nesten 12% i cash. Dette er rett og slett fordi jeg sliter med å finne gode caser i dagens marked. Jeg har i løpet av måneden har jeg tatt inn Polarcus i porteføljen, noe jeg forklarer med at jeg synes selskapet ser attraktivt ut med tanke på risk/reward grunnet det jeg skrev over. Om noen ønsker en dypere vurdering av akkurat hvorfor jeg kjøper Polarcus som er i et ELENDIG marked, så send meg bare en melding-det er faktisk en grundig kalkulert plan bak det, tro det eller ei…

I perioden har jeg fylt ytterligere på i mine fond som jeg har månedlig spareavtale på. Fordelen med månedlig sparing er at man kjøper i høye markeder og i lave-markeder. I sum vil dette over tid utgjøre en fin snittpris som vil gi meg avkastning langt over hva jeg vil få på min sparekonto som i dag gir skarve prosenten (om man er god kunde).

Veien videre

Med en resultatsesong, valg i Frankrike og OPEC møte unnagjort går markedet historisk inn i en litt roligere periode. Juni og Juli er ofte preget av ferieavvikling og lav volatilitet. Jeg tro de viktigste driverne den neste måneden er hva mannen på bildet finner på. Vil han få gjennomslag i kongressen for sine budjsettplaner, er det i det hele tatt noen plan? Vel, skal man ta mannen på ordet er det i alle fall mer enn nok å “se frem” til i hans plan for å gjøre “America Great Again”.

 

For de som ikke fikk det med seg, så har jeg skrevet en analyse av Grieg Seafood, som jeg ser på som et spennende case fremover.

 

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Sparebanken Midt Norge, Hemfosa, Storebrand og Polarcus.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på aksjeskolens nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne på Shareville