Trendfølging

PengebloggBørs Comments

Trendfølging («trend following» på engelsk) er et begrep som ofte brukes i sammenheng med aksjetrading. Hva som legges i dette begrepet varierer en god del, og i dette innlegget skal jeg skrive litt om hva jeg legger i det.

Trendfølging kan både være en strategi i seg selv og en del av en mer sammensatt strategi. Mange strategier inneholder elementer fra trendfølging, i mange tilfeller uten at den som bruker strategien er klar over det eller kaller det for trendfølging.

Trendfølging er på mange måter motpolen til fundamental analyse. De som driver med fundamental analyse mener at det å se på de fundamentale forholdene knyttet til et selskap, slik som historiske regnskapstall, strategi og ledelse, kan gi et fortrinn. Trendfølgere mener dette er bortkastet tid, og at alt du trenger å vite om en aksje er om kursen stiger eller faller akkurat her og nå.

Her er en kort beskrivelse av trendfølging i sin reneste form:

  • Alt annet enn pris er irrelevant. Hvordan kursen på en aksje vil utvikle seg framover kan påvirkes av så mange ulike faktorer, og disse faktorene har ulik vekt til ulik tid, så det å forsøke å predikere hvordan framtiden vil bli er i en trendfølgers øyne bare tull. Ikke kast bort tid på å predikere framtiden, men ager heller på det som skjer her og nå. Det eneste en trendfølger forutsetter om fremtiden er at det vil være trender i en eller annen form. Det å stenge verden helt ute og være en skikkelig «contrarian» er for mange veldig vanskelig. En trendfølger må helt se bort ifra at «alle» hyler om at markedet er ekstremt overpriset, at det blir valgt en president som ingen vet hva man kan forvente av, at nybilsalget er ekstremt bra eller ekstremt dårlig, at CEO-en i et av verdens største selskaper blir fengslet for korrupsjon og så videre. Det ligger i den menneskelige natur at vi har en naturlig tendens til å la oss påvirke av hva andre sier og gjør. Som trendfølger må du derfor på mange måter kjempe imot deg selv og din egen «naturlige» måte å opptre og reagere på.
  • Rigid risikostyring er helt nødvendig. I et typisk trendfølgingssystem vil suksessraten (andelen kjøp som fører til gevinst) ofte ikke være så alt for høy. Du hiver deg på eksisterende trender, men ofte vil trendene ikke fortsette etter at du har gjort et kjøp. Skjer dette, er det helt avgjørende at du kutter tapene tidlig, slik at du i størst mulig grad bevarer kapitalen din. «Stop loss» og «trailing stop» brukes derfor hyppig av trendfølgere.
  • Ikke selg for tidlig. Bruker du trendfølging, vil du typisk oppleve at du får mange små tap, mange små gevinster og noen få skikkelig store gevinster. De skikkelig store gevinstene er helt avgjørende for at du over tid skal klare å skape meravkastning. Hvis du ikke holder deg til strategien din og selger for tidlig, vil den samlede avkastningen bli vesentlig redusert.
  • Disiplin er avgjørende. Hva er den optimale tradingstrategien? Er det en strategi som en akademiker ved en handelshøyskole har regnet seg fram til gir den høyeste avkastningen? Nei, den beste tradingstrategien er den som du faktisk klarer å følge over tid (i tillegg må den selvsagt gi meravkastning). Hvor mye disiplin en strategi krever varierer mye. Når det gjelder trendfølging befinner vi oss helt i den ene enden av skalaen, for vellykket trendfølging krever ekstrem disiplin. Vet du med deg selv at du ikke klarer å følge systemer over tid (hoppet du av treningsprogrammet som skulle gi deg «sommerkroppen 2017» etter bare noen dager?), stadig har behov for å forandre på ting eller lett kjeder deg hvis du må gjøre den samme tingen om og om igjen, har du derfor ikke de beste forutsetningene for å lykkes som trendfølger (selv om det meste kan læres hvis man legger inn en stor nok innsats).
  • Varierende avkastning. Som trendfølger må du tåle og leve med at avkastningen din vil svinge mye, og at den i liten grad vil følge indeksen. Har du en strategi der 60 % av aksjene du velger resulterer i profitt, mens 40 % resulterer i tap, vil du fra tid til annen oppleve mange tap/gevinster på rad, noe som i stor grad vil påvirke avkastningen din på kort sikt.
  • Mange som bruker trendfølging skiller ikke på retningen på trenden. De går vel så gjerne «short» som «long». Mange av de mest suksessfulle trendfølgerne klarer derfor å skape god avkastning også i år der børsene raser.
  • Trendfølging gjelder ikke bare for aksjer. Trendfølging kan brukes i alle likvide markeder der det kan påvises trender. Mange trendfølgere handler derfor både i aksjer, råvarer, valuta, futures, ETF-er osv.

Hvordan identifiserer man så en trend? Dette finnes det ikke noe fasitsvar på, og jeg skal ikke skrive så mye om dette her. Å identifisere trender kan imidlertid gjøres både enkelt og komplisert, og mange av de mest suksessfulle trendfølgerne bruker overraskende enkle strategier. Man kan for eksempel si at en aksje som i dag har en høyere kurs enn den hadde for en uke og en måned siden er i en positiv trend (og motsatt at en aksje som har en lavere kurs enn den hadde for en uke og for en måned siden er i en negativ trend), man kan ta utgangspunkt i aksjer som når en ny «all time high» (eller «all time low»), man kan bruke ulike former for glidende gjennomsnitt og så videre.

Personlig kjøper jeg ikke helt det synet rene trendfølgere har på fundamental analyse. Det finnes alt for mange eksempler på investorer som har klart å skape meravkastning ved hjelp av fundamental analyse til at dette kan være hele sannheten. Samtidig tror jeg det er svært nyttig for alle som opererer i aksjemarkedet å ha trendfølgernes syn på markedet i bakhodet. Fundamental analyse fungerer for noen, men de fleste som prøver å slå indeksen ved hjelp av fundamental analyse klarer det ikke på sikt, så jeg vil påstå at det utføres utrolig mye bortkastet «fundamental analysering». Årsaken til dette tror jeg på mange måter er det faktum at markedet har sin egen logikk og sin egen dynamikk, som ofte står i sterk kontrast til den logikken og dynamikken som gjelder på andre områder. Mange som driver med fundamental analyse tar ikke tilstrekkelig hensyn til dette og setter likhetstegn mellom et godt selskap og en god aksje. Det kan finnes mange gode grunner for at en aksje du har kjøpt bør stige i verdi, men hvis den ikke gjør det likevel, var den jo uansett et dårlig kjøp.

Til slutt vil jeg bare nevne at uansett hvilken strategi du velger, så er det tre forhold du må ha på plass (i hvert fall til en viss grad) for å lykkes som trader eller investor på sikt:

  1. Et fortrinn. Du må vite noe som gjør at de aksjene du velger i gjennomsnitt vil gi meravkastning over tid (altså at de slår en portefølje som består av helt tilfeldig valgte aksjer).
  2. System for oppfølging. Det viktigste her er regler for risikohåndtering og regler for når du skal selge.
  3. Psykologisk kontroll. Mennesker er av natur irrasjonelle og impulsive, men i markedet må du ha psykologisk kontroll.

Jeg vil understreke at du må ha alle de tre forholdene nevnt ovenfor på plass for å bli en dyktig trader eller investor. Du kan være verdens beste på to av dem, men alt vil likevel falle sammen hvis du ikke også har den siste på plass. Det er som i et multiplikasjonsstykke – så lenge det er én 0 i regnestykket, blir svaret også alltid 0.

For deg som vil vite mer

Den beste boken om trendfølging som jeg har lest er Trend Following av Michael Covel. Han har også skrevet mange andre bøker om samme tema, og har i tillegg en egen podcast der han intervjuer tradere. Du kan lese mer om han og alt han har skrevet og produsert på www.trendfollowing.com.

Elementer av trendfølging finnes imidlertid også i mange av de klassiske investerings- og tradingbøkene, for eksempel i Reminiscences of a Stock Operator av Edwin Lefevre, Market Wizards-bøkene av Jack Schwager og i How I Made $2,000,000 in the Stock Market av Nicolas Darvas. I den glimrende e-boken Five minute investing (fritt tilgjengelig på http://www.investopedia.com/university/fiveminute/) står også trendfølging sentralt.

En humoristisk gjennomgang av hovedreglene for trendfølging framgår i sangen «The whipsaw song» av Ed Seykota (Seykota ble intervjuet i den første Market Wizards-boka og er en legendarisk trendfølger med en av tidenes beste «track records»): http://www.seykota.com/Tribe/essentials/index.htm