Aksjefond eller enkeltaksjer? Ja takk, begge deler!

PengebloggSparing Comments

Det finnes mange måter å investere i aksjemarkedet på. Det er ulike meninger om hva som er den    beste måten, og en viktig del av debatten er om man bør investere i aksjefond eller i enkeltaksjer. Debatten blir ofte relativt polariserende, da mange har en sterk trang til å mene at enten fond eller enkeltaksjer er det klart beste. Til en viss grad er det snakk om hvor store kunnskaper man har på dette området. Fond er enkelt og greit og gir folk flest mulighet til å investere i aksjemarkedet uten å lese masse investeringslitteratur. Enkeltaksjer er opplagt mer spennende, og det er en kjensgjerning at nesten alle som har blitt skikkelig rike i aksjemarkedet har blitt det gjennom å kjøpe enkeltaksjer, og ikke gjennom å kjøpe andeler i aksjefond.

I dette innlegget skal jeg argumentere for at det finnes mange gode grunner for å investere både i aksjefond og i enkeltaksjer. Med aksjefond i denne sammenheng mener jeg primært billige og brede indeksfond, fordi det er slike fond som vil fungere best i de porteføljesammensetningene jeg vil ta for meg.

Her er tre argumenter for at du bør investere både i aksjefond og i enkeltaksjer:

Investeringer i aksjefond kan fungere som en god «benchmark» for hvor godt du gjør det med enkeltaksjer.

La oss si at du har kr 200 000 som du ønsker å investere i aksjemarkedet, og at du hver måned framover kan sette av ytterligere kr 10 000. Hvis du velger å investere halvparten av disse pengene i et indeksfond og halvparten i enkeltaksjer, vil du til enhver tid kunne sjekke hvor godt du ligger an med dine investeringer i enkeltaksjer, rett og slett ved å sjekke verdien på dine fondsandeler. Du vil kanskje si at du vel så gjerne bare kan sammenligne avkastningen på dine enkeltaksjer med en relevant indeks, men dette er enklere sagt enn gjort hvis du stadig skyter inn nye midler i porteføljen. Dessuten er en indeks for mange bare noe abstrakt som de ikke klarer å forholde seg til på en like god måte som faktisk investerte penger.

Å være helt ærlig mot seg selv og «face the facts» tror jeg er helt avgjørende hvis man skal lykkes med enkeltaksjer, og det å «konkurrere» mot et indeksfond som du har investert akkurat den samme summen penger i kan være en god hjelp på dette området. Noen påstår at det å sammenligne seg med indeksen ikke er så interessant, men jeg er ikke enig i dette. Hvis du bruker ti timer i uken på å finne vinneraksjer, men etter ti år finner ut at en investering i et indeksfond ville ha gitt en høyere avkastning, vil jeg påstå at du har kastet bort enormt mye tid (selv om reisen i seg selv kan ha vært både morsom og lærerik, men det er en helt annen sak). Jeg sier ikke at avkastning er det eneste som betyr noe, men for meg er faktisk oppnådd avkastning veldig viktig.

Det kan også ligge mye læring i det å ha en slik todelt portefølje. La oss si at enkeltaksjene dine klarer seg langt bedre enn indeksfondet i et «bull market» (oppgangsperiode), men at de samtidig faller mye kraftigere enn indeksfondet når det blir et «bear market» (nedgangsperiode). Dette kan tyde på at du har gode kriterier for å velge ut aksjer, men at reglene dine for risikostyring kanskje trenger en justering. Eller la oss motsatt si at enkeltaksjene dine presterer noe dårligere enn indeksfondet i et bull market, men tar igjen mer enn det tapte ved at de faller langt mindre enn indeksfondet i et bear market. Dette er opplagt veldig nyttig å vite, slik at du ikke begynner å endre strategien og opptre irrasjonelt når du ser at enkeltaksjene dine ligger bak indeksfondet i et godt år.

Diversifisering

Når det er snakk om viktigheten av diversifisering, mener man som regel enten at man bør investere i flere aktivaklasser (man er som regel mer diversifisert hvis man har investert både i aksjer, obligasjoner og eiendom enn hvis man har alt i eiendom) eller at man bør investere i et visst antall enkeltpapirer/-objekter (en aksjeportefølje som består av 15 enkeltaksjer er som regel mer diversifisert enn en som bare består av 5 enkeltaksjer). Man kan imidlertid også oppnå en viss diversifisering ved å bruke flere investeringsstrategier samtidig. Har man for eksempel halvparten plassert i et globalt indeksfond, mens den andre halvparten er plassert i enkeltaksjer som er valgt ut med bakgrunn i helt andre kriterier enn det aksjene i indeksfondet er, kan man i mange tilfeller totalt sett oppnå en bedre diversifisering.

Behov for færre enkeltaksjer

Hvis hele porteføljen din er plassert i enkeltaksjer, bør du ikke ha for få ulike aksjer i den. Det er delte meninger om hvor mange aksjer en portefølje bør inneholde for å være godt diversifisert, men jeg mener at dersom porteføljen din er av en viss størrelse, så bør du minst ha 10-15 enkeltaksjer i den. I mange tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å finne minst 10-15 ulike aksjer som tilfredsstiller de kriteriene du har satt, og hva gjør du da? En mulig løsning er da at du heller plasserer en viss andel av porteføljen din i et aksjefond. Har du for eksempel bare halvparten plassert i enkeltaksjer, vil det ofte være tilstrekkelig med 5-8 ulike enkeltaksjer for å oppnå en god diversifisering.

Avsluttende kommentar

Jeg mener en portefølje som består både av enkeltaksjer og fondsandeler vil være det riktige for mange, men ikke for alle. Hvis du vet (og husk, du må vite, ikke bare anta eller tro) at du har en strategi som systematisk klarer å slå indeksen, så for all del, plasser alt i enkeltaksjer. Og hvis du egentlig syns aksjer er kjedelige greier og heller vil bruke tiden din på å spille orgel eller jogge i skogen, plasser alt i et globalt indeksfond og ta tiden til hjelp. Men veldig mange av oss befinner oss et eller annet sted i mellom disse ytterpunktene. Vi syns aksjemarkedet er veldig spennende, men er slett ikke helt sikker på hvor godt den strategien eller de strategiene vi bruker vil prestere på sikt. Ofte kan dette rett og slett skyldes at vi har for kort fartstid. Jeg vil påstå at med mindre du har minst 8-10 års erfaring fra aksjemarkedet, og har vært med både på opp- og nedturer, så bør du neppe være for selvsikker når det gjelder egen dyktighet. Befinner du deg i den litt usikre gruppen, vil jeg anbefale deg å ha en todelt portefølje. Så kan du heller fase ut andelene i indeksfondet når du etter hvert blir dyktigere og dyktigere og ser at du er blitt en god aksjeplukker.

Vil du vite mer om blant annet investeringer i aksjemarkedet, markedspsykologi, tidsstyring og selvutvikling? Følg forfatteren på hans egen blogg Pengeblogg.