Månedsrapport Mars- korreksjon i vente?

Mads JohannesenMånedsrapport Comments

Til tross for et par røffe dager på slutten av Mars har min egen portefølje har fortsatt den gode utviklingen fra Februar måned. Det kan se ut til at jeg foreløpig har truffet godt på å ha en overvekt av finansaksjer i min portefølje. Dog ser markedet litt mer utrygt ut fremover, og jeg har økt min kontantbeholdning til 20% av min totale pengemengde.


Selv etter en treg start i Januar, der jeg lå bak markedet, har en meget god Februar og en relativt god Mars måned bidratt til at jeg ligger drøye 5% over markedet. Med de siste dagers markedsuro vil jeg tro at å ha kontanter tilgjengelig er gull hvert, det gir deg som investor handlingsrom når markedet og alle rundt deg er utrygge på veien videre.

 

 

Litt om markedet generelt

Til tross for dystre spådommer fra kritikere durer markedene verden over videre. En middels resultatssesong til tross, så preller fortsatt dårlige nyheter av som vann på gåsa. Mye av grunnen til er at det foreløpig ikke er noe reelt alternativt til aksjer om man er ute etter en form for avkastning på sine sparepenger. De siste ukene har jeg intervjuet noen av de mest prominente aksje og makroekspertene her til lands, og de er samstemte i sitt positive syn på markedet.

Personlig synes jeg aksjer begynner å bli friskt priset hva det gjelder inntjening, men så lenge alternativene ikke er der så vil denne multippel-ekspansjonen fortsette. Dette har vi fått merke på kroppen siste par dager, og det blir spennende å se hvordan markedet utvikler seg fremover.

Renter
Ellers har markedet fokusert på rentemøtene som har blitt hold av verdens sentralbanker. Landet som er mest “haukete” i sitt syn på stigende rente er USA, som satt opp renten med 0,25% til 1%. I kombinasjon med god vekst i antall nye jobber, sammen med en høyere takt på inflasjonen ser USA mye “friskere” ut enn økonomiene forøvrig i verden. I Norge valgte sentralbanken å holde renten uendret på 0,5%. Rentebanen ser også ikke spesielt truende ut, så for oss som har boliglån ser det ut til at vi kan ta en eventuell renteøkning med knusende ro.

Figuren er hentet fra Norges Bank sitt anslag på den såkalte rentebanen. Dette kan enkelt forklares med hvordan Norges Bank ser renten frem i tid som sannsynlig. Med andre ord ser man det som mest sannsynlig (den stiplede linjen) som at vi vil få en rentehevning tidligst i 2019 her hjemme. Dette har en tendens til å forandre seg, så vi får bare følge med.

Oljeprisen
Oljeprisen har også vært i fokus i Mars. Fra å gå inn i Mars måned i området 56 dollar har man sett et ganske kraftig fall og man ligger nå å surrer i området 50-52 USD per fat olje. Jeg synes oljemarkedet er vanskelig å forholde seg til og når man leser at Oljeprisen kan variere med et intervall på ca 10 USD kun grunnet finansiell spekulasjon, er det naturlig at prisen på Olje er volatil. Grunnen til dette er at det finansielle markedet er så ekstremt mye større enn det fysiske markedet. Her sitter det altså store fond og tradere å kjøper opsjoner, derivater og andre finansielle instrumenter, og dette kan styre retningen til oljeprisen i det korte bildet, uavhengig av hva som faktisk skjer i produksjonen.

 

Min portefølje


Porteføljen min ser slik ut 27.03.2017. Som den observante leser du er, ser du at jeg er nesten 20% i cash. Dette er rett og slett fordi jeg sliter med å finne gode caser i dagens marked. Jeg har i løpet av måneden solgt meg ut av Huhtamaki, da jeg ser fordelen av å sitte med en litt større cashandel i dagens marked enn hva jeg har gjort tidligere. Huhtamaki er et fantastisk selskap som er har mye positivt å si om, men noe måtte vike for denne gang.

I perioden har jeg fylt ytterligere på i mine fond samt i Storebrand, som jeg ser om en av de bedre aksjene å eie i dagens marked. Mye av dette er tuftet på det jeg skrev over med økte renter. Storebrand og banker generelt tjener gode penger på økte renter, da deres marginer på spare/pensjon og låneprodukter vil øke i takt med at rentene øker. Jeg registrerer også at kobbelet med sjefsøkonomer og analytikere er svært positive til finansaksjer og det bidrar nok ytterligere til positiv trend for sektoren.

 

Veien videre


Dette bildet beskriver aksjemarkedet veldig godt. I det lange løp vil aksjekurser reflektere den verdiskapningen vi ser i samfunnet rundt oss, penger bytter hender og markedet vil stige. Dog, vil det alltid lure skyer i horisonten, som kan ramme oss investorer ofte helt uten at vi skjønner hva som skjer. Dette er risikopremien vi får betalt over tid ved å investere i aksjemarkedet.

Som jeg skrev i forrige rapport, så ser jeg fortsatt på Mai måned som en risikofaktor da vi står ovenfor et valg i Frankrike. Dette blir spennende og følge, og om LePen kommer til makten kan det virkelig begynne å spøke for EU sammarbeidet og Euroen som valuta. Tiden vil vise, men som investor er det viktig å være observant på slike potensielle problemer.

Diverse
Nordnet arrangerte et vellykket seminar 15 Mars med en rekke prominente gjester. Det er supert for oss som private investorer å kunne delta på konferanser der man har anledning til å høre på analytikere, forvaltere og ledelsen til selskaper. Anbefaler alle å ta en titt på Nordnet sin Youtubekanal for å se episodene i reprise eller for deg som ikke hadde anledning til å se dette live.

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Sparebanken Midt Norge og Storebrand.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på aksjeskolens nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.