Kjøpe aksjer på All-Time-High!?

Mads JohannesenAksjer, Børs, Investeringer, Sparing Comments

I aksjemarkedet har man til stadighet bekymringer. Markedet utfordrer deg hver eneste dag på om du skal kjøpe eller selge aksjer. Det kommer til stadighet analyser som viser at analytikerne er «bullish» eller «bearish» på respektive selskap. Dagens marked er i nærheten av “all-time-high”, er det fortsatt muligheter for å gjøre gode kjøp, jeg skal her prøve og finne gode sektorer og bransjer som kan være interessante for DEG som investor. 

Jeg kan karakteriseres som en trend-investor. For den som er nysgjerrig, så kan en trend-investor kort og godt oppsummeres som en som ser på både globale og selskapsspesifikke trender. Slik er jeg. Jeg bruker både tekniske trender og makrotrender i mitt arbeid for å finne selskaper som jeg liker og til stadighet vurderer å ta inn i min portefølje. Fordelen med denne strategien er at man gjerne får litt ekstra drahjelp fra makrobildet og sentimentet i markedet, til forskjell fra å kjøpe et godt selskap i en bransje som ikke har den medvind.

Uansett strategi, det viktigste av alt er å ha en. Det å gjøre gode analyser og være tro mot seg selv er regel nummer 1 i aksjemarkedet. I dag er indeksene på all-time-high nivåer, i tillegg til dette så har inntjeningen i selskapene ikke vist den veksten som er forventet. Dette kalles multippelekspansjon og vil si at aksjekursen stiger u-korrelert med selskapets finansielle resultater. Noe som på sikt ikke er en bærekraftig.

Hva er grunnen til denne multippelekspansjonen?

Dette er et vidt spørsmål som jeg kunne skrevet side opp og ned på, men jeg skal prøve å forklare det i korthet for deg som leser. Den første faktoren er den lave renten. Lave renter fører til at du som sparer ikke får avkastning på ditt innskudd i banken. Regner man inn en inflasjon på 2,5% er dagens rentenivå på innskudd (1%) et tapsprosjekt og ender med at dine sparepenger svekker seg i verdi. Når man ikke har mulighet til å finne avkastning over inflasjon i hverken rente eller obligasjonsmarkedet har man i prinsippet bare 2 valg, det er å enten kjøpe seg en leilighet og håpe på verdistigning i et allerede dyrt marked, eller gå inn i aksjemarkedet. Dette er nok mye av grunnen til både de voldsomme eiendomsprisene og stigende aksjekurser. Den andre faktoren er dels i tråd med den økende globale veksten i verdensøkonomien. De fleste store makroindikatorer har vist at veksten i verden har vært positiv, som isolert skal reflekteres i økte børskurser. Den tredje faktoren er de såkalte “kvantitative lettelsene” som verdens sentralbanker har drevet i et forrykende tempo de siste årene. Ved å trykke penger samt kjøpe statsobligasjoner og aksjer i markedene, bidrar sentralbankene til å øke trykket i verdens kapitalmarkeder. Dette er som man skjønner ikke bærekraftig, og man har allerede sett signaler fra verdens sentralbanker at disse programmene trappes gradvis ned.

Så til spørsmålet, hva skal man satse på i dagens marked?
Jeg vil nådig komme med noen råd til deg som investor på hva man skal kjøpe eller selge, men jeg kan komme med innspill på hvordan jeg ser verden slik den er i dag. Slik jeg ser det, så er verden i dag preget av utsikter til renteoppgang og økt etterspørsel etter råvarer. Hvilke bransjer og selskaper bør man da satse på? Vel, under har jeg satt sammen 4 bransjer jeg mener er høyaktuelle i dagens markeds-klima:

1. Finanssektoren
Den Amerikanske sentralbanken (FED) bestemte seg 15 Mars for å heve den amerikanske styrings-renten med 0,25% til 1%. Hva indikerer dette? Vel, at renten heves er godt nytt for bankene og livselskapene. De vil kunne kreve høyere rente for sine utlån, og pensjonsfondene som de administrerer, vil få avkastning på sine rentepapirer. Skal jeg driste meg ut på et par selskaper driver godt og er “best in business” må det være:

Jeg kunne sikkert nevnt flere aksjer her, men jeg synes mange av de andre finansaksjene på Oslo Børs enten er priset litt for høyt sammenlignet med selskapene over, eller at likviditeten (muligheten til å kjøpe/selge) er forholdsvis lav i mange av egenkapitalbevisene.

2. Sykliske aksjer

Sykliske selskaper har vi mye av på Oslo Børs. Dette spenner i fra landbruk og gjødselproduksjon(Yara) til frakteskip for biler som Wilhelmsen Holding. I Pengepoddens episode denne uken fremhever både Hans Thrane Nilsen og Peter Hermanrud denne bransjen som særs spennende i 2017. Grunnlaget for dette er at mye av den sykliske industrien har lagt en forferdelig periode bak seg og man ser bedringer i både fraktrater og råvarepriser fremover. Jeg har alltid likt Shipping, og synes det er svært spennende med frakt og dynamikken i markedet. DET jeg ikke liker med shipping, og det meste annen råvarebasert industri er at det er vanskelig å forutse svingningene i sektoren, da man må ta hensyn til veldig mange faktorer i sin investerings-prosess. Allikevel skal jeg driste meg til å nevne noen aksjer jeg tror kan være spennende for deg som investor å ha i mente, så får man selv gjøre seg opp en mening.

 • Stolt Nielsen
 • WWASA
 • BW-LPG
 • Avance Gas
 • Golden Ocean
 • Songa Bulk
 • Norsk Hydro
 • Yara

Dette er et utvalg av aksjer jeg ser som kan være interessante for investorer å følge utover i 2017 og 2018. De fundamentale faktorene i mange av disse bransjene er ikke spesielt gode, men det er tendenser til gradvis bedring, og som man vet i aksjemarkedet- så prises aksjene på fremtidsverdien. Er det utsikter til bedre tider, vil altså aksjene begynne å øke i verdi gjerne 6-12 måneder før det faktisk skjer fundamentale endringer.

3. Laksesektoren

Selv om denne sektoren har hatt 5 år med sammenhengende feststeming, har aksjene korrigert ned betydelig i starten av 2017. Dette kommer av at lakseprisen har falt tilbake fra rekordnivåer (80kr) til noe mer edruelige priser (65kr). Det man glemmer er at kostnadene samlet sett for å produsere laks ligger mellom 30-35kr per kilo laks ferdig produsert. Man skal altså ikke være rakettforsker for å skjønne at når man kan produsere en vare for 30kr og selge den for 65kr, vil det bli MYE penger av det på sikt. Derfor synes jeg at laks fortsatt er interessant. Selskapene jeg synes ser mest spennende ut er:

 • Marine Harvest
 • Grieg Seafood
 • Bakkafrost
 • Salmar
 • Lerøy

Hvorfor jeg ikke har satt lakseselskapene under “sykliske” aksjer kan man spørre seg om. Personlig så heller jeg mer mot at laksebransjen har blitt mer å mer trukket mot konsumbransjen da det i prinsippet er mer livsnødvendig med en kilo laks enn et fat med olje.

4. Blandet drops

Her er en samling av selskaper som jeg personlig liker og som på hver sin måte har “vind i seilene” gitt dagens børsklima. Her er det alt i fra tradisjonell industri til ren software og teknologiselskaper.

 • Tomra
 • Asetek
 • Axactor
 • B2 Holding
 • Borregaard
 • Byggma
 • Ocean Yield
 • Treasure
 • Huhtamäki Oyj
 • Kitron

Slik ser altså min verden ut per i dag, 29 selskaper som jeg mener innehar tilstrekkelig kvalitet samtidig som selskapene er inne i ulike tekniske og makroøkonomiske trender. Jeg utelukker ikke at jeg tar en posisjon i noen av selskapene på kort eller lang sikt. Håper dette ga DEG som investor tips i jakten på gode selskaper som akkumulerer din avkastning over tid.

Har du flere tips til selskaper som opplever trender fortrinnsvis i Norden så send meg gjerne en melding på Shareville, Twitter eller skriv en kommentar i feltet under.

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i Sparebanken Midt Norge og Storebrand.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på aksjeskolens nyhetsbrev .

Følg gjerne Mipp på Facebook og Twitter.