Disse nøkkeltallene- hva er egentlig P/E og P/B?

Mads JohannesenAksjer, Aksjeskolen Comments

Man hører eksperter og bransjefolk snakke om det hele tiden, Price/Earnings, Price to book ratio og en hel drøss av andre uttrykk som florerer rundt i rommet når en aksje-ekspert blir intervjuet enten på tv eller via en avisartikkel. Det er vel og bra med store ord, men hva om man ikke helt forstår hva dette betyr-hva gjør man da? 

Jeg liker å starte med et eksempel når man skal beskrive P/E, det går som følger; ” Tenk deg at du har selskap X, her er det 100 tilgjengelige aksjer i selskapet som har en pris på ja, la oss si 100kr. Altså, eier du 100 aksjer i selskap X, eier du hele selskapet (100% eierandel). Overskuddet i denne finurlige bedrift X, blir i selskapet, derfor vil 1% av den opptjente inntekten tilføres hver enkelt aksje i selskapet- slik at aksjen etter årets resultat er verdt 101kr(100*1,01).

Dersom hver aksje har en verdi på 100kr og det er 100 aksjer i selskap X, vil selskapets kapitaliserte verdi/markedsverdi være 10000kr (100aksjer*100kr). For 10 000kr får du med andre ord kjøpt hele dette selskapet, men hvordan skal man kunne prise dette selskapet til en rett verdi?- Her kommer P/E inn i bildet. 

La oss da anta at selskap har hatt et kjempebra år, de har solgt mer boller og brus enn man kan huske og administrerende direktør og salgssjef danser på bordet mens de leser opp tallene fra det forrykende salgsåret. Selskapsitter igjen med hele 2000 kr som resultat for det foregående året, bra ikke sant!?

Dette overskuddet tilfaller egenkapitalen, så ved 100 aksjer og 2000kr i overskudd vil inntjeningen per aksje være 20kr (2000/100aksjer). Disse 20 kronene er altså det som kalles for fortjeneste per aksje som viser hvor mange kroner bedrifttjener per aksje som er i selskapet (her 100 aksjer).

Så nå har vil altså hele sulamitten- Prisen har vi, den er 100kr vi har også E, (som er fortjeneste per aksje) på 20kr. Da har vi altså alt som skal til for å regne ut denne P/E- 100/20= 5. Vi har altså en P/E på 5 for selskap X,  det vil da si at selskapet vil bruke 5 år på å tjene inn aksjeverdien som selskapet verdt i dag, ergo 100kr. Så for å anse om selskap X er billig eller dyrt, må vi anta at jo kortere tid selskapet bruker på å tilbakebetale sitt overskudd, jo billigere er selskapet. Sagt på en enklere måte: bruker selskapet 5 år på å innbetale markedsverdien sin er selskap billigere enn et selskap som bruker 10 år (P/E 10).

Kort fortalt er P/E altså en måte å verdsette et selskap på, ved å se på Prisen og fortjeneste per aksje, vil man få ut et tall som sier noe om hvor lang tid man bruker på å “betale tilbake” prisen per aksje. 

Henger du fortsatt med?

Photographer: Martin Leissl/Bloomberg

Ok, flott. Da skal jeg prøve å forklare lettfattelig hva det siste uttrykket betyr-nemlig Pris til bokført verdi eller P/B. Her kan jeg igjen illustrere et billedlig eksempel med basis i selskap X ovenfor. Vi fant tidlig i innlegget ut markedsverdien til selskapet, dette var antall aksjer multiplisert med prisen, som var 100 aksjer *100kr=10 000kr.

Her har vi allerede da funnet ut P i ligningen, den er 10 000kr-som er markedsverdien til selskapet. Så kommer det spennende, hvordan i all verden skal vi kunne finne denne B?! Det er faktisk ikke så veldig vanskelig, men en må kanskje grave litt i balansen til et selskap- dette finner man ved å lete i kvartalsrapporter som selskapene publiserer.

Enkelt forklart er denne egenkapitalen i et selskap. Altså for selskap X, som tjente 2000kr i sitt første år er egenkapitalen til selskap X
følgelig 2000kr.
Skal vi da slavisk følge formelen P/B- vil vi da se at 10 000/2000= 5. Pris bok er altså 5 for selskap X. 

Jojo, 5 er sikkert greit det, eller?

Som med de fleste verdsettelses-multipler kan det variere ut i fra industrien de opererer i. Industrier som krever mer anleggsmidler(biler, maskiner, hus, bygninger osv) vil vanligvis handles på mye lavere Pris/bok nivå enn for eksempel et IT selskap. Dette er simpelthen fordi en eiendel i et IT-selskap kan være vanskelig å prissette (bortsett fra penger på konto)- det er nemlig det som er poenget med denne egenkapitalen- det trenger nødvendigvis ikke være likvide penger, det kan også nettopp være bygg, maskiner, eller for IT selskapet- en software-løsning.

Grunnen til at dette IT-selskapet sannsynligvis vil handles på en høyere Pris/bok enn for eksempel et eiendomsselskap er av den nette grunn at software løsninger er vanskelig å sette en verdi på i balanseregnskapet, og derfor også som en egenkapital. Se på det veldig enkelt- har du laget en super-fin presentasjon på din PC hjemme som er til stor nytte for deg, så er det ikke sikkert at noen andre vil kunne sette en “markedspris” på denne presentasjonen, fordi den har uvisst verdi. Har du derimot en leilighet, vil dette være temmelig enkelt å sette en verdi på, det er bare å ringe en eiendomsmegler som er der på sekundet og skal sette takst på boligen din. Derfor vil du ha en “høyere” egenkapital i selskaper som eier mer anleggsmidler, enn de som ikke gjør det.

Kort fortalt er altså P/B en måte å verdsette hvor mye du kjøper selskapets verdier for i dag, er den 5 som i eksempelet over betaler du 5 ganger hva den antatte egenkapitalen er verdt i selskapet, noe som vil si at du som investor betaler 5kr for noe som egentlig bare er hvert 1 kr. 

Klarer derimot selskapet å øke sine salg og inntekter hvert eneste år, kan det være en bra investering, men som sagt så kommer dette veldig an på hvilken sektor man ser på.

Hvis du ønsker ytterligere forklaringer på hva et aksjemarked er, eller er interessert i å lære mer, meld deg opp på aksjeskolens nyhetsbrev eller les her.