Alle
Aksjer
Aksjeskolen
Analyse
Børs
Finance
Fond
Investeringer
Månedsrapport
Mippintervjuet
Privatøkonomi
Sparing
Tips
Uncategorized
19th February 2018

Hvorfor jeg har en ubalansert portefølje

Jeg har i løpet av de siste ukene lest noen innlegg om hvordan man bygger opp en «balansert portefølje», altså en portefølje som typisk består av flere aktivaklasser og som gjerne også er godt geografisk spredt. Vi snakker om vel...

By Pengeblogg0
23rd January 2018

Hvilke sparebanker bør du kjøpe?

Indre Sogn Sparebank er, med respekt å melde, en veldig snever bank å investere i. Jeg tør påstå at veldig få vet at banken er notert på Oslo Børs. Dette ser man også på likviditeten i aksjen, allikevel har jeg kjøpt denne ban...

By Mads Johannesen0
23rd December 2017

Hvorfor du skal kjøpe Veidekke nå

Boligmarkedet på landsbasis og spesielt i Oslo har gått “skyrocketing” de siste årene. Til tross for media sitt konstante fokus på en boligboble, krise i Norsk økonomi eller gjeldsgraden til den Norske befolkningen så er faktu...

By Mads Johannesen0
12th December 2017

Fem gode selvutviklingsbøker

Jeg innrømmer det gjerne – jeg har lest for mange selvutviklingsbøker. Jeg har ikke oversikt over hvor mange det har blitt opp igjennom årene, og jeg vil helst ikke vite det heller, men det er snakk om for mange. Hvorfor mener jeg a...

By Pengeblogg0
22nd November 2017

Eiertendens (endowment effect)

Du har andeler i et aksjefond som har levert dårlige resultater de siste årene. Før var det et vinnerfond, men nå har det blitt et taperfond. Du velger likevel ikke å selge, for du har eid disse andelene i mange år og de er derfor ...

By Pengeblogg0
17th November 2017

Noen tanker om salg av andeler i aksjefond

I aksjemarkedet er det ofte enklere å kjøpe enn å selge. Dette gjelder både når det er snakk om enkeltaksjer og fondsandeler. I dette innlegget skal jeg drøfte hva det kan være greit å tenke på når du skal bestemme når du skal...

By Pengeblogg0
6th November 2017

Bekreftelsestendens (confirmation bias)

Bekreftelsestendens («confirmation bias» på engelsk) er den tendensen vi mennesker har til å legge merke til og søke opp informasjon som bekrefter det vi tror er virkeligheten eller sannheten. Denne tendensen gjør at vi overser inf...

By Pengeblogg0
20th October 2017

Jakten på meravkastning i aksjemarkedet

I aksjemarkedet jakter en stor andel av aktørene på meravkastning. De ønsker å «slå indeks» og er villige til å øke risikoen for å klare det. I dette innlegget skal vi se på ulike strategier for å oppnå meravkastning i aksje...

By Pengeblogg0
Last inn flere innlegg